Europeiska kommissionen satsar på mediekunskap

Europeiska kommissionen efterlyser åtgärder för att bekämpa�

Helsinkioppii.fi - lärande i praktiken

Nya nätsidan helsinkioppii.fi samlar in konkreta exempel�