Vår verksamhet

Vi på Sällskapet för mediefostran vill utveckla och lyfta fram mediekunskapsarbetet i Finland. Vi fungerar som en förenande kraft för de nationella aktörerna på det mediepedagogiska fältet och bidrar till ökad mediekompetens för alla genom att publicerainformera och fortbilda inom relevanta områden som berör mediekunskap.

Vi ingår även i olika samarbetsprojekt med andra organisationer inom mediekunskapsarbete eller ungdomsarbete. Vår främsta målgrupp utgörs av professionella inom media och pedagogik, forskare, experter på mediefostran samt beslutsfattare. Läs mera om våra aktuella samarbetsprojekt nedan!

Sakkunnigt samarbete

Vi tror starkt på mångkunnandets kraft och erbjuder gärna sakkunnighet inom mediekunskapsarbetet inom branschen – och utanför.  Sällskapets verksamhet utgörs till stor del av olika samarbetsprojekt och vi fungerar även som rådgivandetjänst för andra aktörer, organisationer eller projekt.

Tveka inte med att kontakt om du eller din organisation har idéer för samarbete eller något annat mediekompetensfrämjande att föreslå:
mediakasvatus@mediakasvatus.fi

Projekt

Sällskapet deltar i främjandet av multilitteracitet genom olika samarbetsprojekt med andra sakkunniga . Läs mera om våra aktuella projekt via denna länk!

Media Coach-koulutushanke

Moniammatillisessa Media Coach-koulutushankkeessa tuotetaan uudenlainen koulutuskokonaisuus mediakasvatuksesta monimuoto-opetuksena.

Nuorten mediataitojen vahvistaminen pähkinänkuoressa

Hankkeessa tuotetaan podcast-muodossa tietoa nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille mediakulttuurin ilmiöistä.

Mind Over Media - Miten meihin vaikutetaan?

Mind over Media in EU- hankkeessa tuotetaan oppimateriaalikokonaisuus, jonka avulla tuetaan.on tukea opettajia ja muita lasten ja nuorten parissa työskenteleviä nykyaikaisen medialukutaidon opettamisessa.

Fortbildning och rådgivning

Denna sida uppdateras ännu! Under tiden kan du följa med för kommande evenemang HÄR.