ORGANISATIONSMEDLEMMAR

Vi samarbetar för ökad mediekompetens i Finland!

Sällskapet för mediefostran har över 200 organisationsmedlemmar, bestående av representanter från organisationer inom mediebranschen, företagsvärlden, utbildningsinstanser och föreningar. Alla organisationer som har som värdesätter ökad mediekompetensen i Finland eller som bär ansvaret för främjandet av medieläskunnighet är välkomna att komma med i nätverket som organisationsmedlemmar. Medlemskapet innefattar tätt samarbete; vi producerar gemensamma material och rapporter och arrangerar olika evenemang och fortbildningar för en gemensam målgrupp. Förutom ett aktivt nätverkande och sakkunnighet, erbjuder vi marknadsföring av medlemmarnas material och evenemang vgia vår nätportal och övriga kommunikationskanaler.

Hur blir man medlem?

Välkommen med i vår samhörighet för ökad mediekompetens!

Vi välkomnar alla företag, föreningar, förbund och utbilndingsinstanser som arbetar med fostran, media eller barn och unga. Medlemskapet inkluderar en paradplats på fältet för mediekunskapsarbete i Finland och en unik chans att delta i fortbilndingstillfällen och projekt. Er arbetsinsats är frivillig och samarbetsmöjligheterna anpassas enligt er organisations behov och resurser. 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften bestäms utgående från organisationens storlek. För organisationer med under fem (5) anställda är det årliga medlemspriset 100 euro och för större organisationer är motsvarande pris 200 euro.

Fyll i blanketten och ansök om medlemskap här

Våra organisationsmedlemmar 2018