Sällskapet för mediefostran

Sällskapet för Mediefostran r.f. är en tvåspråkig sakkunnigorganisation inom mediefostran, vars verksamhet riktar sig till professionella som arbetar med barn och unga.

Vem?

Vi på Sällskapet för mediefostran vill utveckla och lyfta fram mediekunskapsarbetet i Finland. Vi fungerar som en förenande kraft för de nationella aktörerna på det mediepedagogiska fältet och bidrar till ökad mediekompetens för alla genom att publicerainformera och fortbilda inom relevanta områden som berör mediekunskap.

Vi ingår även i olika samarbetsprojekt med andra organisationer inom mediekunskapsarbete eller ungdomsarbete. Vår främsta målgrupp utgörs av professionella inom media och pedagogik, forskare, experter på mediefostran samt beslutsfattare.