Mind over Media in EU

Mind over Media Finland – Hur påverkas vi?

Vi påverkas av medieinnehåll via våra smarttelefoner, datorer, i offentliga rum, via reklam och annan marknadsföring. Kanalerna för mediepåverkan har inte bara blivit flera – metoderna är också alltmer subtila. EU-projektet Mind Over Media strävar till att samla ihop ett utökat nätverk av europeiska lärare och andra professionella för att tillsammans utveckla lärande om mediepåverkan och för att öka på den kritiska medieläskunnigheten i skolorna. Läromaterialet introducerar praktiska övningar i kritiskt tänkande och redogör för de centrala metoderna för mediepåverkan. Bekanta dig med läromaterialet här.

Samarbetsprojektet Mind Over Media startade i januari 2018 och har samlat ihop mediekunskapsexterter från sex EU-medlemsländer (Belgien, Polen, Frankrike, Finland, Rumänien och Kroatien). Sällskapet för mediefostran föreverkligar projektet på finska och svenska och producerar läromaterial och workshops enligt projektets målsättningar. Projektets material som finns tillhanda är riktat till professionella inom pedagogik och övriga intresserade.

Projektets schema

Samarbetspartners

Mind over Media in EU – Analyzing Contemporary Propaganda initierades ursprungligen av Evens Foundation och förverkligas i samarbete med följande samarbetspartners: Association for Communication and Media Culture (Kroatien), Center for Citizenship Education (Polen), Finnish Society on Media Education, IMEC / Mediawijs (Belgien), Mediawise Society (Rumänien), and Media Maker / Citizen Press (Frankrike).

Information om projektet

Projektet medfinansieras av Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik som en del av pilotprojektet Mediekunskap för alla, bidragsavtal nr. LC-00644630.

Informationen och synpunkterna som presenteras under projektet är formulerade av upphovsmännen, och representerar därmed inte nödvändigtvis Europeiska Unionens officiella ståndpunkt. Inte heller Europeiska Unionens institutioner eller organ, lika lite som någon person som agerar för dessa, kan anses ha ansvar över nyttjande av den information de innehåller.

Kontakt:

Sonja Hernesniemi, etunimi.sukunimi@mediakasvatus.fi