Mediekunskap.fi förnyades!

Sällskapet för mediefostran förnyade sin visuella identitet och sina webbsidor!

Med nya webbsidorna vill vi tydligare föra fram aktuella ärenden inom mediekunskapsarbetet i Finland och fungera som en lättillgänglig, användarvänlig materialbank. Vi satsar mera än tidigare på att våra organisationsmedlemmar lyfts fram och att deras publikationer och material publiceras i likhet med våra egna.

Hoppas att du tycker om vårt nya utseende och att du hittar det du letar efter. Förändringen är ändå en pågående process, och vi tar gärna emot feedback och hjälper dig om du har frågor. Hör av dig direkt till oss per e-post mediakasvatus@mediakasvatus.fi eller lämna feedback via vår responsblankett.