Barn som spelar – DNA publicerat utredning om 6-16-åriga barns smarttelefonanvändande

DNA undersökte vad barn och unga använder sina smarttelefoner till och attityder kring inskaffning av telefoner år skolbarn. Undersökningen besvarades av över tusen föräldrar till 6-12 samt 13-16-åriga barn och unga, och visade att spelande är en relativt stor del av barnens vardag. Hela 56% av barnen vars föräldrar deltog i studien visade sig spela spel på telefonen dagligen och de mest populära spelen var Pokémon GO och Minecraft. Det var inga större åldersskillnader mellan spelandet, men studien visade att en tredjedel av föräldrarna till äldre barn i 14-16-års åldern inte kände till vad barnen spelar eller hur ofta.

Rapporten (på finska) kan läsas via denna länk