Elokuvan avulla mediataitoja!

Materiaalikooste: Valveen elokuvakoulu

Valveen elokuvakoulu kehittää erilaisia materiaaleja ja menetelmiä, joiden avulla elokuvaa voi käyttää kouluopetuksessa sekä oppimisen kohteena että välineenä. Materiaalia julkaistaan painetussa muodossa sekä verkkoversioina.

Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen!

Kaupunkisinfonia

Millaista elämää kaupungissa on? Mistä kaupungin olemus muodostuu? Opas esittelee Kaupunkisinfonia-työpajan toteuttamisen vaihe vaiheelta. Lähtökohtana on lähiympäristön havainnointi eri teemojen näkökulmasta. Teemoja ovat mm. kaupungin kulttuurihistoria, arkkitehtuuri, ihmiset, luonto, liikenne ja kestävä kehitys. Lue lisää >>

Aikamatka elokuvaan

Materiaalin tarkoituksena on perehdyttää aikamatkaajat elokuvataiteen ja -kerronnan keskeisiin vaiheisiin seikkailemalla läpi elokuvan historian ensimmäisten vuosikymmenten. Materiaalin keskeisenä osana ovat lyhyet harjoitukset, joiden avulla tutustutaan elokuvakerronnan perusasioihin sekä elokuvan historian eri vaiheisiin, tekijöihin ja teorioihin. Lue lisää >>

Meidän dokkari – yhteisöllinen dokumenttielokuvan menetelmä

Meidän dokkari -opas esittelee helpon tavan tehdä omia dokumenttielokuvia ryhmän, esimerkiksi koululuokan, kanssa. Menetelmä on suunniteltu siten, että jos aihe valitaan lähiympäristöstä, niin valmis noin kymmenminuuttinen elokuva syntyy ryhmän voimin noin 14-18 tunnissa. Lue lisää >>

Videopensseli -menetelmä esi- ja alkuopetukseen

Videopensseli-menetelmä on mediakasvatuksellinen työväline, jonka avulla ympäristöä tutkitaan, tarkastellaan ja havainnoidaan videokameran välityksellä. Menetelmä sopii esi- ja alkuopetukseen ja sen avulla voidaan tuoda mediakasvatuksellisuutta matematiikan, kuvataiteen ja äidinkielen opetukseen. Lue lisää >>

Hittivideo – Opas musiikkivideotyöpajan järjestämiseen

Hittivideo-työpajassa tehdään musiikkivideoita luovalla ja hauskalla tavalla. Pienryhmät valitsevat oman videoitavan musiikkikappaleen Hittivideon musa-arkistosta, jonka jälkeen musiikin synnyttämät tunteet ja mielikuvat kuvataan musiikkivideoksi. Lue lisää >>

Lisätietoja

Tommi Nevala
tuottaja
Valveen elokuvakoulu
puh: 0447037547
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut
PL 42
90015 OULUN KAUPUNKI