Ungdomarna på spel

– Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland ungdomar

Publikationen behandlar digitala spel och spel om pengar bland barn och ungdomar, spelrelaterade problem samt fostringsfrågor i samband med dessa. Materialet har avsetts till stöd för personer som arbetar med barn och unga samt föräldrar och närstående.

Producerat av:

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

År:

2016

Materialet har producerats av Institutet för hälsa och välfärd i samarbete med Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf). Denna femte upplaga av stödmaterialet har förnyats särskilt när det gäller det digitala spelandet. Dessutom har penningspel och digitala spel i denna upplaga hållits skilda mer tydligt än tidigare.

Nya teknologiska lösningar har gjort spelandet allt mer interaktivt, socialt och globalt. Genom att mobilspelandet blivit allt vanligare är spelen närvarande oberoende av tid och rum. Materialet innehåller egna avsnitt för digitalt spelande som avser dator-, konsol- och mobilspel samt penningspel som definieras i lotterilagen.