Tunne- ja vuorovaikutustaitoja digikulttuurissa, kouluvierailuja ja tukea mediakasvatukseen

Materiaalikooste: Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Koosteeseen on koottu poimintoja Mannerheimin Lastensuojeluliiton tuottamista materiaaleista vanhempien ja ammattikasvattajien mediakasvatustyön tueksi. Materiaalien tuottamisen lisäksi MLL:n mediakasvatustoimintaan sisältyy vanhempainiltojen ja muiden tilaisuuksien järjestäminen, ammattilaisten ja tukioppilaiden kouluttaminen sekä kouluvierailut, joissa keskustellaan oppilaiden kanssa mediankäytöstä ja nettikulttuurista.

Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen!

Lapset ja media Vanhempainnetissä

MLL:n Vanhempainnetin Lapset ja media -sivustolta löytyy tietoa ja vinkkejä eri ikäisten lasten mediankäyttöön ja kotien mediakasvatukseen liittyen. Sivustolle on koottu tietoa ja ideoita mm. sosiaalisesta mediasta, digitaalisesta pelaamisesta sekä lapsille sopimattomista mediasisällöistä. Lue lisää >>

Videoita mediakasvatukseen

Sivulle on koottu MLL:n videoita eri kohderyhmien mediakasvatuksen tueksi. Aihealueina esimerkiksi empatia netissä, reilumpi pelikulttuuri ja digihyvinvointi. Lue lisää >>

Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen

Opas tukee kasvattajia ja työyhteisöjä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan varhaiskasvatuksessa toteutettavaa mediakasvatusta, avaa varhaiskasvatussuunnitelmien perusteita sekä tarjoaa mediakasvatusvinkkejä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. Lue lisää >>

Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen

Mediatehtäviä varhaiskasatukseen -opas sisältää runsaasti käytännön mediakasvatusharjoituksia pienten lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä mediataitojen tukemiseen. Opas tukee varhaiskasvattajia mediakasvatuksessa, lasten mediakulttuurin kohtaamisessa ja osallisuuden vahvistamisessa ja tarjoaa ideoita myös alkuopetukseen ja kerhotoimintaan. Lue lisää >>

Lisätietoja

Rauna Rahja
Suunnittelija, mediakasvatus
rauna.rahja(at)mll.fi

Tehtäväkortteja kouluihin ja nuorisotyöhön

MLL:n tehtäväkorteista saa ideoita oppitunneilla, tukioppilastoiminnassa ja nuorten ryhmien kanssa toteutettavaan mediakasvatukseen. Tehtäväkorteista löytyy mm. mediakasvatusharjoituksia myönteiseen ja kunnioittavaan netinkäyttöön ja nettikiusaamisen käsittelyyn sekä kattavan nuorten videotyöpajamallin. Lue lisää >>

Asiaa netistä ja mediasta Nuortennetissä

MLL:n Nuortennetti on 13-18-vuotiaille nuorille suunnattu sivusto, jonka Netti ja media -osiosta saa tietoa digitaalisen median ilmiöistä sekä oikeuksista ja velvollisuuksista netissä. Sivuilta saa tukea haastavien tilanteiden, kuten nettikiusaamisen tai netissä tapahtuvan seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen. Osioon on koottu vinkkejä mediataitojen harjoitteluun ja tasapainoiseen mediankäyttöön. Nuortennetissä on myös moderoitu keskustelupalsta, jossa voi keskustella muiden nuorten kanssa muun muassa nettiin ja mediaan liittyvistä aiheista. Nuoret voivat osallistua Nuortennetin tekemiseen monin tavoin. Lue lisää >>

Kouluvierailuja ja vanhempainiltoja mediakasvatuksesta

MLL:n kouluttajan voi tilata vanhempainiltaan tai ammattikasvattajien tilaisuuteen tai pitämään oppilaille toiminnallista koulutusta esimerkiksi mediaan liittyvistä teemoista. Lue lisää >>

Ei nettikiusaamiselle!

4.-6.-luokkalaisille suunnattu opetusmateriaali pureutuu nettikiusaamisen erityispiirteisiin sekä siihen puuttumisen keinoihin. Materiaalin avulla voidaan koostaa myös nettikiusaamisen vastaiset säännöt yhteistyössä oppilaiden kanssa. Lue lisää >>

MLL:n koontisivu mediakasvatuksesta, sisällöistä ja materiaaleista: www.mll.fi/mediakasvatus