Marknadsmässig kurragömmalek?

Barn, unga och dold reklam

Materialsamlingen producerat av Nordicom & Statens medieråd (2017), erbjuder forskning om dold reklam från 1900-talet till idag och introducerar läsaren i en historisk inblick av reklamvärlden. Läs mera om vilka lagar som gäller för stora mediehus och vilka som gäller för 13-åriga bloggare och bekanta dig med barns och ungas syn på reklam online.

Producerat av:

Nordicom & Statens medieråd (Sverige)

År:

2017