100 ideaa mediakasvatukseen

Materiaalikooste

Mediakasvatus on Suomessa erittäin monimuotoista ja sitä toteuttavat aktiivisesti monet erilaiset toimijat ja organisaatiot. Mediakasvatusseura on poiminut sata mediakasvatusmateriaalia ja -vinkkiä kymmenestä teemasta, jotka tuovat esiin suomalaisen mediakasvatuksen monipuolisuutta ja laadukkuutta. Teemoja ovat: varhaiskasvatus, koulumaailma, nuorisotyö, mediasivistys, hyvinvointi, demokratiakasvatus, mediakriittisyys, uudet digitaaliset ja vuorovaikutteiset ympäristöt, elokuva- ja taidekasvatus sekä pelikasvatus. 100 mediakasvatusideaa on koottu osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa yhdessä suomalaisen mediakasvatuskentän kanssa.

Tuottaja:

Mediakasvatusseura ry.

Julkaisuvuosi:

2017

Helmikuu: #varhaiskasvatus, pienten lasten mediakasvatus

Vuoden 2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin on ensimmäistä kertaa sisällytetty merkittäviä mediakasvatuksellisia painotuksia, kuten monilukutaito osana laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia. Helmikuun koosteeseen on kerätty varhaiskasvatuksen ammattilaisille, muille pienten lasten kanssa toimiville kasvatusalan ammattilaisille sekä vanhemmille suunnattua tietoa, tutkimuksia, materiaaleja ja vinkkejä mediakasvatustyön tueksi. Tutustu koosteeseen täällä.

100-ideaa-1-varhaiskasvatus

Maaliskuu: #nuorisotyö

Koosteesta löytyy materiaaleja ja ideoita erityisesti digitaaliseen nuorisotyöhön liittyen. Media ja internet ovat nuorille keskeisiä toiminta- ja kasvuympäristöjä, ja mediakasvatus kuuluu jokaisen nuorisotyötä tekevän arkeen. Digitaalinen teknologia ja nuorten mediakulttuuri tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia nuorten parissa työskentelyyn. Tutustu koosteeseen täällä.

100-ideaa-2-nuorisotyo

Huhtikuu: #koulu, #monilukutaito

Koosteesta löytyy materiaaleja monilukutaidon opettamiseen ja edistämiseen kouluissa. Monilukutaito on osa uutta opetussuunnitelmaa ja myös mediakasvatus on osa monilukutaidon opetusta. Sen tehtävänä on johdattaa oppilaita kohti rikkaampaa mediasuhdetta ja monipuolisempia mediataitoja. Tutustu koosteeseen täällä.

100-ideaa-3-koulu

Toukokuu: #mediasivistys – media aikuisten ja ikääntyneiden elämässä

Toukokuussa keskitytään aikuisten ja ikääntyneiden mediataitoihin. Millaisia asioita aikuiset ja ikääntyneet voisivat opetella kehittääkseen mediakriittisyyttään ja -taitojaan? Toukokuun kooste tarjoaa myös paljon käytännön vinkkejä digitaalisen median käyttöön ja teknologiayhteiskunnassa navigointiin. Tutustu koosteeseen täällä.

100 ideaa-4-aikuiset

Kesäkuu: #hyvinvointi ja mediakasvatus

Mitä mahdollisuuksia digitaaliset ympäristöt tarjoavat nuorten mielen hyvinvointiin? Kesäkuun materiaalipaketista löytyy mm. erilaisia pelejä ja sovelluksia liittyen elämäntapoihin, apua median seksisisältöjen käsittelyyn nuorten kanssa sekä materiaalia tunteiden tunnistamisen ja mediavälitteisen vuorovaikutuksen tueksi. Tutustu koosteeseen täällä.

(Heinäkuu: Aurinkoista kesälomaa!)

Elokuu: #elokuvakasvatus, #taidekasvatus

Miten elokuva- ja taidekasvatusta voidaan toteuttaa eri luokka-asteilla? Elokuun materiaalipaketista löytyy mm. oppimateriaalia kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi, tietoa elokuvien, televisio-ohjelmien ja pelien ikärajaluokittelusta, elokuvanteon eri osa-alueita käsitteleviä videotutoriaaleja, sekä lasten vuorovaikutustaitoja ja mielikuvitusta kehittäviä oppimistehtäviä. Tutustu koosteeseen täällä.

Syyskuu: #digitaaliset ja vuorovaikutteiset ympäristöt

Tutustumme verkkoyhteisöön, jossa vertaiset auttavat toisiaan. Esittelemme toimintamallin, jossa oppilaat auttavat sekä toisiaan että opettajiaan digitaalisten taitojen haltuunotossa. Nostamme esiin palvelun, joka pyrkii tarjoamaan konkreettisia välineitä puuttua verkossa rehottavaan vihapuheeseen. Lisäksi perehdymme tubettamiseen sekä videoiden teossa tarvittavaan välineistöön, etikettiin ja mainostamiseen. Tutustu koosteeseen täällä.

Lokakuu: #pelikasvatus

Materiaali tarjoaa vinkkejä ja tietoa peleista ja pelaamiseen liittyvistä ilmiöistä. Esittelemme pelien tekemisestä ja pelialan ammateista kertovan lastentietokirjan, vapaaehtoisvoimin pyörivän esport -pelitalon, sekä viisi mielenkiintoista suomenkielistä oppimispeliä. Nostamme myös esiin uunituoreen pelejä ja pelaamista käsittelevän puheohjelman, sekä vuoden suurimman peliaiheisen teemaviikon. Tutustu koosteeseen täällä.

Marraskuu: #mediakriittisyys, #vihapuhe, #disinformaatio

Materiaalikosteessa käsitellään vihapuhetta ja disinformaatiota. Materiaali tarjoaa näköalan ajankohtaisiin sananvapauskysymyksiin, jotka näkyvät päivittäisessä mediamaisemassamme. Esittelemme ammattilaisten vinkkejä valeuutisten tunnistamiseen sekä vihapuheen ja konfliktiuutisoinnin kysymysten käsittelyyn mediakasvatuksessa. Tutustu koosteeseen täällä.

Joulukuu: demokratiakasvatus, globaalikasvatus ja osallisuus

Materiaalipaketissa tarkastellaan nuorten osallisuutta, vaikuttamista ja tietoisuutta globaaleista kysymyksistä mediakasvatuksen näkökulmasta. Materiaalit tarjoavat muun muassa oppaita demokratiakasvatukseen, oppimisympäristöjä globaaleista kysymyksistä ja tietoa nuorten mediavaikuttamisesta sekä verkon saavutettavuudesta. Materiaalipaketti valottaa mediakasvatuksen ja demokratiakasvatuksen tiiviitä kytköksiä ja auttaa liittämään demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja vaikuttamiseen liittyviä aihealueita osaksi kasvatusta. Voit tutustua koosteeseen täällä.