Entries by Sonja Hernesniemi

Europeiska kommissionen satsar på mediekunskap

Europeiska kommissionen efterlyser åtgärder för att bekämpa spridningen av desinformation. Här konstaterar kommissionen att främjandet av mediekompetens har en central roll. Ökad mediekompetens underlättar upptäckandet av desinformation på nätet och ger verktyg för att kritiskt granska internetinnehåll, varmed kommissionen föreslår att det inversteras på faktagranskande aktörer i samhället. Kommissionen utlovar även införande av en EU-vecka […]