Entries by Emmi Huhtanen

Journal of Media Literacy Education-tidningen ger ut temanummer

Styrelseordförande för Sällskapets för mediefostran Päivi Rasi (biträdande professor, Centret för mediepedagogik på Tammerfors universitet) arbetar i samarbete med professor Heli Ruokamo och universitetslektor Hanna Vuojärvi med att publicera material för Journal of Media Literacy Education (JMLE) -tidningens temanummer ”Media Literacy Education for All Ages”. Artiklarna i temanumret kommer att granska mediekunskapsarbetets målsättningar, metoder, innehåll […]

Mediekunskap.fi förnyades!

Sällskapet för mediefostran förnyade sin visuella identitet och sina webbsidor! Med nya webbsidorna vill vi tydligare föra fram aktuella ärenden inom mediekunskapsarbetet i Finland och fungera som en lättillgänglig, användarvänlig materialbank. Vi satsar mera än tidigare på att våra organisationsmedlemmar lyfts fram och att deras publikationer och material publiceras i likhet med våra egna. Hoppas […]