Arkisto: videopedagogik

Materiaali

Titta på oss – anvisningar för lekfull produktion av videor i småbarnsgrupper

Smarttelefoner och andra enheter som lämpar sig för videoinspelning är vardagsmat i småbarnsfamiljer, och skolelever använder dem själva. Det är roligt att med hjälp av egna videor visa bekanta saker åt andra barn, eller åt vuxna. Titta på oss -modellen går ut på att barnen får bekanta sig med videoinspelning genom lekfulla experiment. Målen med

Materiaali

Kamerapedagogik: Barnets blick

Publikationen Barnets blick beskriver hur man kan få en bra början med kamerapedagogik. Publikationen har gjorts på Barnfilmskolan som är ett samlingsnamn för ett pedagogiskt utvecklingsprojekt på Filmhögskolan, Göteborgs universitet. Den gemensamma faktorn för de olika slags projekten är synen på kameran som ett verktyg för lärande. Genom att filma får barnen uttrycka sig själv och sin syn på