Arkisto: värdegrund

Materiaali 2008

Mediefostran inom småbarnsfostran

Publikationen är utarbetad för att stödja värderingarna, fostringsprinciperna och syftena samt den innehållsmässiga inriktningen i grunderna för planen för småbarnsfostran med tanke på mediefostran. Mediemuffins var ett nationellt projekt som fokuserade på att utveckla mediekunskaperna hos små barn och deras fostrare. Projektet koordinerades under åren 2006-2007. Projektet genomfördes främst Klubbcentralen – stöd för skolan rf.,

Materiaali 2013

Lärarhandledning om barn och ungas liv på nätet

Handledningen innehåller övningar och tips kring barns och ungas medievardag. Materialet knyter an till pjäsen <3mig.nu, men kan också användas självständigt. Lärarhandledningen är gjord av Statens medieråd, som i Sverige är regeringens expertmyndighet när det gäller barns och ungas medievardag. Syftet med handledningen är att ge lärare stöd för att diskutera medievardagen i ett större