Sociala medier och påverkan i verksamhetsmiljön

Kursen organiseras 4.11 kl. 8.30-11.30 av Centret för livslångt lärande (CLL) i G18 i Helsingfors för personal inom morris, eftis och förskola, skolgångsbiträden och assistenter. Kursens målsättning är att lyfta fram aspekter av sociala medier och hur användningen av dessa påverkar vardagen i skolan. Kursen tar upp hur unga använder sociala medier i både positiv och negativ

Sociala medier och påverkan i skolmiljö

Kursen ”Sociala medier och påverkan i skolmiljö” organiseras av Centret för livslångt lärande (CLL) och är en fortbildningskurs för lärare. Kursens målsättning är att lyfta fram aspekter av sociala medier och hur användningen av dessa påverkar vardagen i skolan. Kursen tar upp hur unga använder sociala medier i både positiv och negativ bemärkelse. Casebaserade föreläsningar och diskussioner

Dela! -interaktivt pedagognätverk

Dela! är ett svenskt nätverk för lärare, pedagoger, skolledare, forskare, beslutsfattare, bibliotekarier, m.m. som är intresserade av att dela idéer, frågor och erfarenheter om skolan. Det är ett icke-kommersiellt nätverk, med över 3000 medlemmar, främst från Sverige men också från Norge och Finland. I Dela! finns också undergrupper, såsom t.ex. Öppna lärresurser, Specialpedagogik, Skolledare och

Inlärningsstig till mediekunskaper inom den grundläggande utbildningen

Barn och unga lever i en mediekultur där många erfarenheter förmedlas via medierna. Förhållandet till medierna kan vara givande, men även smärtsamt: vad är rätt, vad är fel, duger jag? Barn och unga behöver mångsidiga mediekunskaper för livet i mediekulturen. Detta förutsätter att de får systematisk medieundervisning. Det är en uppgift framför allt för professionella