Arkisto: upphovsrätt

Seuran uutinen 28.8.2014

IPR University Center godkändes som kollektivmedlem

Sällskapets nyaste kollektivmedlem är IPR Univeristy Center. IPR University Center är en skild avdelning gemensam för fyra högskolor, Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Åbo universitet. Administrativt sett hittas avdelningen vid Svenska handelshögskolan. Till IPR Universitys huvudsakliga uppgifter hör att främja forskning, utbildning och informationsspridning av immaterialrättsliga frågor. Institutet har sedan 2010 haft i gång

Materiaali

Kopiera rätt – guide till upphovsrätten

På denna webbplats finns Kopiosto rf:s och undervisningsministeriets utarbetade upphovsrättsguide. Guiden fokuserar på upphovsrättsliga frågor i skolundervisningen.

Materiaali

Läromedel om upphovsrätt

Upphovsrätten skyddar skapande arbete är ett läromedel om upphovsrätt. Materialet riktar sig till eleverna i 4:e klassen. Läromedlet är tvåspråkigt och kostar ingenting för skolorna. För eleverna omfattar läromedelspaketet en spännande och rolig bilderbok och ett häfte med varierande uppgifter samt ett brädspel som hjälper barnen att sätta sig in i olika frågor i anslutning

Materiaali

Kolla Källan

Sidan erbjuder praktiska tips till skolors arbete om källkritik, upphovsrätt och säker internetanvändning. Webbplatsens målgrupper är lärare och skolbibliotekarier.