Arkisto: universitet

Seuran uutinen 28.8.2014

IPR University Center godkändes som kollektivmedlem

Sällskapets nyaste kollektivmedlem är IPR Univeristy Center. IPR University Center är en skild avdelning gemensam för fyra högskolor, Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Åbo universitet. Administrativt sett hittas avdelningen vid Svenska handelshögskolan. Till IPR Universitys huvudsakliga uppgifter hör att främja forskning, utbildning och informationsspridning av immaterialrättsliga frågor. Institutet har sedan 2010 haft i gång