Arkisto: undervisningsmaterial

Materiaali 2015

Filmkamraten

Walhalla rf och Finlandssvenskt filmcentrum rf har utvecklat ett nytt hjälpmedel för lärare som vill använda film i undervisningen. Filmkamraten är ett webbaserat verktyg som ger läraren hjälp med filmval och som framhäver hur man visar den valda filmen för klassen och hur man arbetar vidare med filmen efter att eleverna har sett den. Filmkamraten innehåller material vilka

Materiaali

DOKKINO-undervisningsmaterial

DOKKINO är ett rikstäckande dokumentärfilmevenemang för barn och ungdomar, och är en del av Helsingfors dokumentärfilmfestival DocPoint. DOKKINO tar högklassiga dokumentärfilmer till biografer landet runt. DOKKINO-helheten består av medie-, social- och konstfostran. En väsentlig del av DOKKINO är undervisningsmaterial, som hjälper lärare att behandla filmers teman i klassrummet. Materialet kan användas antingen förr eller efter

Materiaali 2013

Du bestämmer – undervisningsmaterial om integritetsskydd på webben

Materialet Du bestämmer är ett undervisningsmaterial med syfte att öka barn och ungas medvetenhet och kunskap om integritetsskydd på webben. Målet är att barn och unga i klassen tillsammans ska kunna diskutera och lösa uppgifter som synliggör konsekvenserna av vad de gör på nätet. Material baserar sig på det norska materialet Du bestämmer. Materialet är