Knäck koden – programmering i undervisningen

Programmering i undervisningen handlar inte om enskilda programspråk eller om att alla barn ska bli utvecklare utan mer om sätt att tänka, delaktighet och demokrati. Pedagogiskt tillrättalagt kan programmering vara ett verktyg och en hjälp för att lösa problem, strukturera tankar och skapa kreativa lösningar. Hur skall undervisningen ordnas för att göra detta möjligt? Hur

Smocka är ett smakprov på arbetslivet

Mångmedialitet, fräscha idéer och kollektiv kunskap är några ord man kan använda för att beskriva Smockas redaktion. Under fem veckor bildade studenter från Arcada och Soc&kom en av Svenskfinlands största redaktioner där de producerade webb, tidning, radio och video. Sammanlagt deltog över 80 studenter i kurshelheten, tre årskurser som studerar journalistik vid Soc&kom och förstaårsstudenter

Vad hör du? – ett material om ljud i audiovisuellt berättande

Vad hör du? är ett undervisningspaket som nyttjar mediekonst och behandlar ljudets betydelse som en del av audiovisuellt berättande. Materialet är producerat av AV-arkki och det består av skriftligt undervisningsmaterial samt videor. Undervisningspaketet grundar sig på verk gjorda av Finlands främsta mediekonstnärer. Undervisningspaketet lämpar sig väl att användas i arbetet med elever i olika åldrar.

Hur undersöker jag? – ett material om mediekonst och -fostran

Hur undersöker jag? är en fortsättning på serien av läromedel för mediefostran som AV-arkki producerat. Med hjälp av seriens fjärde guide kan man göra mediekonsten till en del av den heltäckande läroprocessen och till ett sätt att undersöka den omgivande världen och dess fenomen. Med hjälp av mediekonst kan man undersöka den omgivande världen både omfattande och

Mediekonst fostrar! – AV-arkkis EDU-tjänst nu även på svenska

Distributionscentret för finländsk mediekonst AV-arkkis webbplats Mediekonst fostrar! är avsedd för medie- och konstfostran, och finns nu tillgänglig även på svenska. Webbplatsen erbjuder högklassigt läromedel samt Finlands främsta mediekonstnärers videoverk, vilka får användas gratis och lagligt som en del av undervisningen. Mediekonst ifrågasätter ofta den traditionella mediebilden och fungerar väl i undervisningen av audiovisuellt berättande.

Smarta läsare läsdiplom – spångbräda till ökat läsintresse

Du kan bekanta dig med ”Bokbrickorna”, som erbjuds eleverna och ”Målsättningen” med Smarta Läsare. Du kan även läsa om hur Läsdiplomet ska utföras och hur litteraturundervisningen sker i processen. Du hittar även nyttiga tips på böcker, film och webbadresser som du kan använda i din egen planering av undervisningen.

Mediekompass

Mediekompass uppgift är att hjälpa skolan med undervisning om och med medier och dagstidningar på alla nivåer, från årskurs ett till vuxenutbildning – i praktiskt taget alla ämnen. Med tidningen och andra medier i undervisningen fångar skolan upp de frågor som är aktuella och som ungdomarna möter både hemma och i samhället i övrigt. Få

Vetamix

Vetamix är en webbplats med innehåll som kan användas i undervisning. På Vetamix hittar du material av olika format, huvudsakligen ljud- och videoinslag från YLEs stora arkiv men även bilder som du kan använda som det passar dig och din undervisning bäst.

Det stora medieäventyret

Det stora medieäventyret är ett material om mediefostran beställt av undervisnings- och kulturministeriet. Materialet riktar sig till förskoleundervisningen, för- och eftermiddagsverksamhet och skolornas klubbverksamhet. Också Utbildningsstyrelsen har varit med och utvecklat materialet. Materialpaketet Det stora medieäventyret uppmuntrar och leder barn till att prova, forska i och fundera över media i sin egen vardag. Målsättningen är

Biblioteksfostran och mediefostran – en blick på samarbetet mellan bibliotek och skola

Samarbetet mellan skolor och bibliotek har en lång och gedigen tradition. En del av samarbetet har finslipats till en fungerande och viktig basservice, med vars hjälp man stöder utvecklingen av läsförmågan och väckandet av läsglädje. Man instruerar också elever i att utnyttja bibliotekens tjänster och i att finna kunskap. Omfattningen av och kutymen för samarbetet

1 2