Historiska tidningsbiblioteket

Nationalbiblioteket har digitaliserat tidningar som utkommit i Finland 1771-1910. Genom att bekanta Dig med gamla tidningar får Du en inblick i Finlands historia och gårdagens Finland.  

Tidningen i skolan

Verksamheten Tidningen i skolan upprätthålls av Svensk Presstjänst (SPT). Målsättningen med verksamheten är att stimulera användningen av dagstidningar i undervisningen på alla stadier. Därmed får även sådana elever som inte har en svensk tidning hemma eller har ett bristande intresse, kontakt med de finlandssvenska dagstidningarna. Tidningen i skolan vill genom sin verksamhet också främja den

Vetamix

Vetamix är en webbplats med innehåll som kan användas i undervisning. På Vetamix hittar du material av olika format, huvudsakligen ljud- och videoinslag från YLEs stora arkiv men även bilder som du kan använda som det passar dig och din undervisning bäst.

Göra skoltidning

Vad skall man göra för att starta en skoltidning? Mediekompass.se har gjort ett material för skoltidningsmakaren! ”Handfasta råd till dig som ska dra igång en skoltidning med eleverna! Vad ska man ska tänka på innan? Hur fördelar vi arbetet? Vilka olika slags texter finns det och hur arbetar vi fram dem? Samspelet mellan text, bild,

Vad tycks?

Vad tycks? är en guide för insändare, som är avsedd i första hand för lärare i gymnasieutbildning och på andra stadiet.  

Sida för sida

Häftet innehåller dels mängder av skojiga, tidningsrelaterade uppgifter som enkelt kan kopieras till eleverna, och dels en mängd tips för lärare hur man kan använda dagstidningen i sin undervisning. Häftet har två delar, den första med uppgifter för eleverna, den andra med tips riktade till läraren. Speciellt avsedd för åk 1-6, men är lämpliga även

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Dikter, verser, rim och ramsor inspirerar även de allra minsta. Metodhandboken bjuder på inspirerande texter, goda råd samt litteratur- och länktips för småbarnsordkonst och rimlek. Målgrupp: 0-5-åringar. Pedagogens specialkunnande: Intresse för ordkonst och språkstärkande verksamhet, erfarenhet av att leda småbarnsverksamhet. Utrymmen, redskap och material: Ett lugnt utrymme, mjukt sittunderlag: dynor, madrasser eller mattor, rekvisita: diktkort,

Media Smart

Media Smart är ett kostnadsfritt läromedel som riktar sig till barn i grundskolan. Syftet är att ge ett verktyg för att utveckla förmågan att förstå och tolka reklam och information på ett effektivt sätt. Detta för att skapa konstruktivt kritiskt granskande konsumenter.

Läsveckan: Material och tips för undervisning 2013

Läscentrum erbjuder gratis material med tips för undervisningen till skolor. Tipsen är i år sammanställda av dramapedagogen och författaren Siri Kolu och riktar sig till alla olika stadier. Material finns för årskurserna 1-9, gymnasier och yrkesskolor. Se även material och tips från tidigare år.

Netikett på lättläst svenska

10 goda råd om internet – netikett på lättläst svenska är en publikation inom Lättläst it-projektet som arbetar för digital delaktighet och sprider information om trygg internetanvändning till riskgrupper, bland annat elever med specialbehov och personer med utvecklingsstörning. Du kan läsa den här. Projektet Lättläst it enligt Tikas ska öka möjligheterna för personer med stora