Träff för svenskspråkiga mediekunskapsaktörer 7.4. kl.12

Nätverket för mediekunskapsaktörer i Svenskfinland samlas för sin nästa träff torsdagen den 7 April kl. 12. Träffen äger rum på Pelitalo i Helsingfors (Sörnäs Strandväg 31, 2. våningen). Före vi diskuterar vad som är aktuellt så finns det möjlighet att höra om Pelitalos verksamhet och spela tillsammans. Vill du vara med? Anmäl dig i så

Träff för mediekunskapsaktörer med svenskspråkig verksamhet 22.10!

Har ditt arbete med mediekunskap att göra? Vilka slags frågor (eller svar) har du om barn och smarttelefoner, sociala medier, ungas medievanor, mediekunskap för seniorer eller nyhetsmediernas kris? Välkommen att delta i grundandet av ett svenskspråkigt mediekunskapsnätverk i Finland 22.10 kl.14-16 i Vetenskapens hus i Helsingfors. Sällskapet för mediefostran kartlade den svenskspråkiga mediekunskapsverksamheten i Finland

Träff för svenskspråkiga mediekunkspasaktörer, 22.10.14

Välkommen att delta i diskussionstillfället om svenskspråkig mediekunskapsverksamhet i Finland 22.10 kl.14-16 i Vetenskapens hus (Kyrkogatan 6) i Helsingfors! Sällskapet för mediefostran kartlade den svenskspråkiga mediekunskapsverksamheten i Finland under våren och sommaren 2014. Tanken är att denna kartläggning skall fungera som ett startskott för ett närmare samarbete olika aktörer emellan. Tid: Onsdagen 22.10.2014 kl.14-16 Plats: