Seminarium om relationsperspektiv i arbetet med ungdomar – Helsingfors, Raseborg och Vasa

Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) organiserar ett seminarium om relationsperspektiv i arbetet med ungdomar för personer som jobbar inom det sociala området eller bildningsarbete med barn, unga och unga vuxna. Seminariet organiseras i Helsingfors, Raseborg och Vasa i september 2016. 6.9.2016         Helsingfors, SFV-huset G18 kl.09.15-15.30 7.9.2016         Raseborg, Lärkkulla kl.09.15-15.30 8.9.2016         Vasa, Academill

Fråga, prata, spela – tips till föräldrar om dataspel

Fråga, prata, spela är en sida (och broschyr) framtagen i samarbete mellan Dataspelsbranschen och Surfa Lugnt för att ge några handfasta råd till föräldrar och andra vuxna om hur man närmar sig barns spelande. Med hjälp av Fråga, prata, spela är det lättare för barn, föräldrar och andra vuxna att upptäcka spelens lärorika, roliga och

Mediakasvatus.nyt 2014-seminariet fokuserar på spel och spelifiering

Sällskapet organiserar redan för nionde gången sitt årliga Mediakasvatus.nyt-seminarium (Mediakunskap.nu) – denna gång i Kuopio 11.11.2014. Årets tema är Play it again, Savo! Spel och spelifiering som arbetsredskap. Seminariets målgrupp är ungdomsarbetare, lärare, biblioteksarbetare och andra med ett intresse för barns och ungas spelkultur. Seminariet organiseras i samarbete med Biografen Kuvakukko, ISAK ry och Kuopio

Läromedel om upphovsrätt

Upphovsrätten skyddar skapande arbete är ett läromedel om upphovsrätt. Materialet riktar sig till eleverna i 4:e klassen. Läromedlet är tvåspråkigt och kostar ingenting för skolorna. För eleverna omfattar läromedelspaketet en spännande och rolig bilderbok och ett häfte med varierande uppgifter samt ett brädspel som hjälper barnen att sätta sig in i olika frågor i anslutning

UR:s Cirkuskiosken

Webbplatsen Cirkuskiosken innehåller webbspel vars pedagogik stämmer med strävansmålen i förskolans läroplan. Men vi vet att även äldre barn tycker om spelen. Webbplatsen kompletterar UR:s utbud för förskolebarn.  

BUU-klubben

BUU-klubben är en mötesplats för barn på webben, i TV och i radio. De som jobbar i BUU-klubben vill ge barn i åldern 3 – 8 år upplevelser som inspirerar till att själv skapa, leka och undersöka. BUU-klubben är en plats där du har roligt och känner dig trygg, samtidigt som du får veta mycket

Buu-klubben: Kom och lek-parken!

Kom och lek-parken öppnade våren 2011 på BUU-klubbens webbsidor. I Parken hittar du tips på roliga utomhuslekar som passar alla. Via 20 videoklipp får du följa med hur barnen leker och lär dig också själv hur lekarna går till. Videoklippen är gjorda med finländska, norska och danska barn vilket gör att vissa lekar är bekanta

Moderna Mediefamiljer

Materialhelheten Moderna Mediefamiljer riktar sig till professionella fostrare och andra som är verksamma med barn i åldersgruppen 6-8 år. Materialet är tänkt för t.ex. daghem, skolor, bibliotek, museer eller föräldraföreningar. Med hjälp av materialhelheten kan man ordna en Moderna Mediefamiljer-tillställning, ge bakgrundsfakta om barnens och hemmens medievardag, skolans och daghemmets roll samt om mediefostran i

Duckface/Stoneface – Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7

Statens medieråds studie Duckface/Stoneface – Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7 undersöker centrala onlineaktiviteter bland 10- respektive 13-åringar ur ett genusperspektiv. Det visar sig att det genomgående finns mycket starka drag av isärhållande av könen både online och offline. Du kan läsa ett sammandrag av studien här 

Mediakasvatus.nyt 2014-seminariet fokuserar på spel och spelifiering

Sällskapet organiserar redan för nionde gången sitt årliga Mediakasvatus.nyt-seminarium (Mediakunskap.nu) – denna gång i Kuopio 11.11.2014. Årets tema är Play it again, Savo! Spel och spelifiering som arbetsredskap. Seminariets målgrupp är ungdomsarbetare, lärare, biblioteksarbetare och andra med ett intresse för barns och ungas spelkultur. Seminariet organiseras i samarbete med Biografen Kuvakukko, ISAK ry och Kuopio