Arkisto: småbarnsfostran

Materiaali

Titta på oss – anvisningar för lekfull produktion av videor i småbarnsgrupper

Smarttelefoner och andra enheter som lämpar sig för videoinspelning är vardagsmat i småbarnsfamiljer, och skolelever använder dem själva. Det är roligt att med hjälp av egna videor visa bekanta saker åt andra barn, eller åt vuxna. Titta på oss -modellen går ut på att barnen får bekanta sig med videoinspelning genom lekfulla experiment. Målen med

Materiaali 2008

Mediefostran inom småbarnsfostran

Publikationen är utarbetad för att stödja värderingarna, fostringsprinciperna och syftena samt den innehållsmässiga inriktningen i grunderna för planen för småbarnsfostran med tanke på mediefostran. Mediemuffins var ett nationellt projekt som fokuserade på att utveckla mediekunskaperna hos små barn och deras fostrare. Projektet koordinerades under åren 2006-2007. Projektet genomfördes främst Klubbcentralen – stöd för skolan rf.,