Arkisto: rapport

Materiaali 2017

Omfattande rapport om mediekunskap i EU

European Audiovisual Observatory har publicerat en rapport ”Mapping of media literacy practices and actions in EU-28” som presenterar de viktigaste projekten om mediekunskap i EU:s medlemsstater. Undersökningen är den första omfattande rapport om mediekunskap i europeisk kontext. Enligt rapporten varierar aktivitet av projekten om mediekunskap i Europa mycket. I Finland är verksamhet inom mediekunskap aktiv

Materiaali 2010

Att undervisa om konsumentkompetens – en strategi för konsumentutbildning

Denna rapport är den tredje reviderade upplagan och den bygger på utgåvorna publicerade 1995 och 2000. Målen för och innehållet i en konsumentutbildning som främjar hållbar konsumtion behöver ses över och utökas i takt med att digitaliseringen och den ökade medieförändringen ändrar konsumenternas vardag. Detta gör det nödvändigt att införa nya mål och områden inom

Materiaali 2010

Lärarhandledning utifrån Medierådets rapport Ungar & Medier

Mediekompass har tagit fram en lärarhandledning om barns medievardag utifrån Medierådets rapport Ungar & Medier 2010. Lärarhandledningen består av lektionsövningar att använda i klassrummet med konkreta tips på hur du kan diskutera medievanor och medieanvändning tillsammans med dina elever. Syftet är att ge eleverna möjlighet att reflektera kring sin egen och andras medieanvändning samt dess

Uutinen 2.6.2014

Finland i täten för mediekunskap i Europa

Det europeiska forskningsnätverken COST: “Transforming Audiences/Transforming Societies” och TRANSLIT publicerade 29 nationella rapporter på UNESCOS forum om medie- och informationskunnighet. Rapporterna publicerades i samarbete med den Europeiska kommissioinen och UNESCO. Raportterna fokuserar på den politiska styrningen av medie- och informationskunnighet på nationell nivå. Annat som uppmärksammas i raportterna är vilka slags åtgärder och handlingar som