Arkisto: övningar

Materiaali 2017

MIK för mig – digitalt material om källkritik

Statens medieråd har tagit fram ett digitalt verktyg, MIK för mig, fyllt med diskussionsfrågor, övningar och färdiga lektionspaket om källkritik, vinklade budskap och relationer på nätet. Materialet riktar sig till lärare i grundskolan och på gymnasiet samt till bibliotekarier och innehåller övningar om allt från näthat och sociala medier till anonymitet, konspirationsteorier och reklam på

Materiaali 2013

Netikett – Mediekunskapsskolans övningar

Att bete sig sakligt och att ta hänsyn till andra är minst lika viktigt på nätet som i diskussioner ansikte mot ansikte. Anonymiteten på nätet kan ändå få en att glömma reglerna för gott uppförande, och därför är det viktigt att diskutera saken med eleverna nu som då. Uppdaterad netikett, samt samhörande serier och övningsuppgifter

Materiaali 2013

Lärarhandledning om barn och ungas liv på nätet

Handledningen innehåller övningar och tips kring barns och ungas medievardag. Materialet knyter an till pjäsen <3mig.nu, men kan också användas självständigt. Lärarhandledningen är gjord av Statens medieråd, som i Sverige är regeringens expertmyndighet när det gäller barns och ungas medievardag. Syftet med handledningen är att ge lärare stöd för att diskutera medievardagen i ett större