Arkisto: nätmobbning

Uutinen 7.11.2017

Lansering av ”Unga och sociala medier” & mingelkväll 1.12.2017!

Sällskapet för mediefostran och Luckan presenterar: Lansering av ”Unga och sociala medier” och mingelkväll!

Materiaali 2017

Ordet är fritt – men behöver du säga allt du tänker?

Ordet är fritt – men behöver du säga allt du tänker? är en bok om näthat i serieform. Dagligen utdelas hot och kränkningar som utanför internet vore otänkbara. Plötsligt har så mycket blivit accepterat som annars inte är det, toleranströskeln har blivit märkligt låg; att kränka, förnedra och att lämna ut personliga detaljer. I serieboken

Uutinen 10.8.2016

Hat och kränkningar på internet -broschyr nu också på arabiska, somaliska och engelska

Har du mött föräldrar som oroar sig för att deras barn ska råka ut för mobbning och hat på nätet? Nu finns det ett material som du kan tipsa dem om. Materialet tar fasta på det som våra forskningsrapporter visar: att många föräldrar upplever att det är svårt att prata med barnen om deras vardag

Materiaali 2016

Hat och kränkningar på internet. En vägledning till vuxna och andra vuxna nära barn.

Har du mött föräldrar som oroar sig för att deras barn ska råka ut för mobbning och hat på nätet? Nu finns det ett material som du kan tipsa dem om. Materialet tar fasta på det som våra forskningsrapporter visar: att många föräldrar upplever att det är svårt att prata med barnen om deras vardag

Materiaali

Är det rätt att kränka på nätet?

En övning från Mediekompass.se för att diskutera och reflektera kring kränkningar via nätet. ”Ju mer kommunikation som sker via nätet desto större sannolikhet är det att unga via medier utsätter varandra för saker som kan såra. Diskutera elevernas tankar kring nätmobbning. Vad finns det för skillnader och likheter mellan kränkningar IRL och nätmobbning?”    

Materiaali

Värdegrunden – webbplats för värdegrundsfrågor i skolan

Värdegrunden är en religiöst och politiskt obunden webbplats för värdegrundsfrågor i skolan. Hemsidan vänder sig till skolpersonal i grundskola och gymnasiet. Med hjälp av innehållet kan skolor och kommuner skapa en röd tråd i arbetet med livskunskap, mentorskap, projekt- och temafördjupningar, barnrättsdagen, FN-dagen och arbetet mot fördomar samt trakasserier. Lektionsbanken innhåller över 170 övningar. Under