Arkisto: mobbning

Materiaali 2017

Ordet är fritt – men behöver du säga allt du tänker?

Ordet är fritt – men behöver du säga allt du tänker? är en bok om näthat i serieform. Dagligen utdelas hot och kränkningar som utanför internet vore otänkbara. Plötsligt har så mycket blivit accepterat som annars inte är det, toleranströskeln har blivit märkligt låg; att kränka, förnedra och att lämna ut personliga detaljer. I serieboken

Uutinen 29.6.2017

Dagisfred workshop för småbarnspedagoger i Helsingfors i augusti

Mannerheims Barnskyddsförbund ordnar en workshop för småbarnspedagoger 15.8.2017 kl. 13 – 16 i Helsingfors. Målet med Dagisfred-workshoppen är att erbjuda småbarnspedagoger ny kunskap och nya metoder för att främja barns delaktighet och förebygga mobbning.

Uutinen 17.12.2014

Hur kan skolan arbeta mot näthat?

Det nya utbildningsmaterialet ”No Hate i skolan” som hjälper skolan att ta sitt ansvar i arbetet mot hat, hot och kränkningar på nätet. Materialet är kopplat till skolans värdegrunds- och demokratiuppdrag och är en del av Sveriges No Hate Speech Movements satsning för skolan. – Skolan har ett juridiskt ansvar att arbeta aktivt för att förebygga och

Materiaali

Småungar & Medier – att arbeta med de yngre barnens medievanor

Övningar som handlar om att inventera medievanorna i klassen, att få barnen att reflektera kring sin medieanvändning och att diskutera medieinnehåll sinsemellan. Materialet innehåller också övningar som ger barnen möjlighet att själva vara medieuppfinnare och skriva och redovisa recensioner av webbplatser, dataspel och tv-program.  

Materiaali

Är det rätt att kränka på nätet?

En övning från Mediekompass.se för att diskutera och reflektera kring kränkningar via nätet. ”Ju mer kommunikation som sker via nätet desto större sannolikhet är det att unga via medier utsätter varandra för saker som kan såra. Diskutera elevernas tankar kring nätmobbning. Vad finns det för skillnader och likheter mellan kränkningar IRL och nätmobbning?”