Arkisto: medievanor

Tapahtuma 3.10.2014

Sociala medier och påverkan i verksamhetsmiljön

Kursen organiseras 4.11 kl. 8.30-11.30 av Centret för livslångt lärande (CLL) i G18 i Helsingfors för personal inom morris, eftis och förskola, skolgångsbiträden och assistenter. Kursens målsättning är att lyfta fram aspekter av sociala medier och hur användningen av dessa påverkar vardagen i skolan. Kursen tar upp hur unga använder sociala medier i både positiv och negativ

Materiaali 2010

Lärarhandledning utifrån Medierådets rapport Ungar & Medier

Mediekompass har tagit fram en lärarhandledning om barns medievardag utifrån Medierådets rapport Ungar & Medier 2010. Lärarhandledningen består av lektionsövningar att använda i klassrummet med konkreta tips på hur du kan diskutera medievanor och medieanvändning tillsammans med dina elever. Syftet är att ge eleverna möjlighet att reflektera kring sin egen och andras medieanvändning samt dess