Arkisto: mediekultur

Uutinen 10.8.2016

Smocka är ett smakprov på arbetslivet

Mångmedialitet, fräscha idéer och kollektiv kunskap är några ord man kan använda för att beskriva Smockas redaktion. Under fem veckor bildade studenter från Arcada och Soc&kom en av Svenskfinlands största redaktioner där de producerade webb, tidning, radio och video. Sammanlagt deltog över 80 studenter i kurshelheten, tre årskurser som studerar journalistik vid Soc&kom och förstaårsstudenter

Uutinen 28.10.2015

Kvalitetspriset för kulturtidskrifter till Iso Numero

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har delat ut kvalitetspriset för kulturtidskrifter. Priset gick till Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rf:s tidskrift Iso Numero. Iso Numero är en gatukulturtidskrift som för första gången kom ut i Finland 2011. Merparten av Iso Numeros texter har handplockats ur finländska kulturtidskrifter.

Materiaali 2011

Inlärningsstig till mediekunskaper inom den grundläggande utbildningen

Barn och unga lever i en mediekultur där många erfarenheter förmedlas via medierna. Förhållandet till medierna kan vara givande, men även smärtsamt: vad är rätt, vad är fel, duger jag? Barn och unga behöver mångsidiga mediekunskaper för livet i mediekulturen. Detta förutsätter att de får systematisk medieundervisning. Det är en uppgift framför allt för professionella

Materiaali 2014

Duckface/Stoneface – Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7

Statens medieråds studie Duckface/Stoneface – Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7 undersöker centrala onlineaktiviteter bland 10- respektive 13-åringar ur ett genusperspektiv. Det visar sig att det genomgående finns mycket starka drag av isärhållande av könen både online och offline. Du kan läsa ett sammandrag av studien här