Arkisto: medieanvändning

Materiaali 2017

Barn och media – En guide för uppfostrare

En stor del av dagens informationssökning, inlärning, kommunikation och trivsel sker med hjälp av olika medier. Media har en stor inverkan också på barnens liv. Guiden Barn och media är en kortfattad översikt över media som en del av familjernas liv. I den görs en djupdykning i det medieinnehåll som barn använder och dess betydelse

Materiaali

Skärmtidsutmaning

Sällskapet för mediefostran väckte diskussion om rekommendationerna för barns och ungas medieanvändning under Skärmtidsveckan 10.10.-14.10.2016 . Under temaveckan lanserades Skärmtidsutmaningen, där tanken var att under en dags tid följa med de känslotillstånd en har i den egna medievardagen. Genom att betrakta den egna medieanvändningen stärks förståelsen för den egna medierelationen; vilka innehåll aktiverar och intresserar,

Materiaali

Småungar & Medier – att arbeta med de yngre barnens medievanor

Övningar som handlar om att inventera medievanorna i klassen, att få barnen att reflektera kring sin medieanvändning och att diskutera medieinnehåll sinsemellan. Materialet innehåller också övningar som ger barnen möjlighet att själva vara medieuppfinnare och skriva och redovisa recensioner av webbplatser, dataspel och tv-program.  

Materiaali 2011

Nosa på nätet – presentationsmaterial

Detta är ett presentationsmaterial för föräldrar tänkt att kunna användas av en lärare på ett föräldramöte. Det ingår i paketet Nosa på nätet som riktar sig till förskolan och lågstadiet. PowerPoint-presentationen beskriver hur barn använder medier i olika åldrar och vad det som förälder kan vara bra att känna till för att kunna hjälpa sitt