Arkisto: material

Blogi 19.12.2017

Mediekunskap.fi-nyhetsbrev: Hösten 2017

I detta nyhetsbrev: Unga och sociala medier lanserades den 1. december Vi söker en svenskspråkig koordinator – skicka din ansökan senast den 14.1.2018! Sällskapet för mediefostran ordnade sitt höstseminarium 30.11. Ungar & medier – gårdagens högkonsumenter är dagens genomsnittsanvändare Anonymt hatprat och yttrandefrihet — hatprat, yttrandefrihet och anonymitet på nätet Ungdomarna på spel : Information till fostrare om

Materiaali 2017

Anonymt hatprat och yttrandefrihet — hatprat, yttrandefrihet och anonymitet på nätet

Hatprat har blivit allt vanligare och synligare, och sprids speciellt på nätet. De hårda attityderna i samhället tar sig uttryck i kränkande nätkommentarer och hatprat. Den ökade mängden hatprat har lett till en livlig samhällsdiskussion om vad som är acceptabelt inom yttrandefrihetens gränser och vad som är straffbart. “Anonymt hatprat och yttrandefrihet” är ett koncist

Uutinen 13.9.2017

Infopaket om hatprat, yttrandefrihet och anonymitet på nätet

Hatprat har blivit allt vanligare och synligare, och sprids speciellt på nätet. De hårda attityderna i samhället tar sig uttryck i kränkande nätkommentarer och hatprat. Den ökade mängden hatprat har lett till en livlig samhällsdiskussion om vad som är acceptabelt inom yttrandefrihetens gränser och vad som är straffbart. “Anonymt hatprat och yttrandefrihet” är ett koncist

Materiaali 2017

Ordet är fritt – men behöver du säga allt du tänker?

Ordet är fritt – men behöver du säga allt du tänker? är en bok om näthat i serieform. Dagligen utdelas hot och kränkningar som utanför internet vore otänkbara. Plötsligt har så mycket blivit accepterat som annars inte är det, toleranströskeln har blivit märkligt låg; att kränka, förnedra och att lämna ut personliga detaljer. I serieboken

Uutinen 3.2.2016

Samling av mediekunskap till grundskollärare publicerat

Sällskapet för mediefostran har publicerat en materialsamling i mediefostran för grundskollärare. I samlingen kan man hitta publikationer, guidebroschyrer och lektionstips så väl som allmän information om multilitteracitet och den nya läroplanen. Den nya läroplanen 2016 betonar vikten av multilitteracitet, digitala kunskaper samt undervisning som överskrider ämnesgränser. Mediefostran passar utmärkt till en sådan undervising. Den hjälper

Uutinen 17.12.2014

Hur kan skolan arbeta mot näthat?

Det nya utbildningsmaterialet ”No Hate i skolan” som hjälper skolan att ta sitt ansvar i arbetet mot hat, hot och kränkningar på nätet. Materialet är kopplat till skolans värdegrunds- och demokratiuppdrag och är en del av Sveriges No Hate Speech Movements satsning för skolan. – Skolan har ett juridiskt ansvar att arbeta aktivt för att förebygga och

Materiaali

Utvecklingscentralen lärorik

Utvecklingscentralen Lärorik främjar barns och ungas välbefinnande. Den säkerställer barn och ungas möjlighet att växa till människor som mentalt är harmoniska, har självkänsla, är tänkande, kritiska och besitter problemlösningsförmåga. De har förutsättningar och möjlighet att delta och bli hörda i frågor som gäller dem själva i enlighet med deras ålder. Lärorik är en serviceorganisation för

Materiaali 2010

Det stora medieäventyret

Det stora medieäventyret är ett material om mediefostran beställt av undervisnings- och kulturministeriet. Materialet riktar sig till förskoleundervisningen, för- och eftermiddagsverksamhet och skolornas klubbverksamhet. Också Utbildningsstyrelsen har varit med och utvecklat materialet. Materialpaketet Det stora medieäventyret uppmuntrar och leder barn till att prova, forska i och fundera över media i sin egen vardag. Målsättningen är

Materiaali 2012

Webbutbildning i informationssäkerhet

Sveriges myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en interaktiv webbutbildning i informationssäkerhet för grundskolans årskurser 4 och 5. Barn och ungdomar hanterar idag mycket information och till stor del även digitalt. Användningen av internet, mobiltelefoner och sociala medier kryper också allt längre ned i åldrarna. MSB har tagit fram webbutbildningen Informationssäkerhetsskolan (ISA)

Materiaali

Värdegrunden – webbplats för värdegrundsfrågor i skolan

Värdegrunden är en religiöst och politiskt obunden webbplats för värdegrundsfrågor i skolan. Hemsidan vänder sig till skolpersonal i grundskola och gymnasiet. Med hjälp av innehållet kan skolor och kommuner skapa en röd tråd i arbetet med livskunskap, mentorskap, projekt- och temafördjupningar, barnrättsdagen, FN-dagen och arbetet mot fördomar samt trakasserier. Lektionsbanken innhåller över 170 övningar. Under