Arkisto: läskampanje

Uutinen 8.9.2016

Det stora läsäventyret börjar snart!

Läscentrum och Barnboksinstitutet organiserar ett stort Läsäventyr under jubileumsåret 2017. Målgrupp för projektet är barn, ungdomar och familjer, samt de som arbetar med de här grupperna. Läsäventyret görs i samarbete med skolor, bibliotek, förlag, aktörer på det kulturella fältet och organisationer. Det ordnas evenemang, utställningar, läskampanjer och tävlingar för barn och ungdomar. Läs mer här.  Det

Materiaali 2012

Biblioteksfostran och mediefostran – en blick på samarbetet mellan bibliotek och skola

Samarbetet mellan skolor och bibliotek har en lång och gedigen tradition. En del av samarbetet har finslipats till en fungerande och viktig basservice, med vars hjälp man stöder utvecklingen av läsförmågan och väckandet av läsglädje. Man instruerar också elever i att utnyttja bibliotekens tjänster och i att finna kunskap. Omfattningen av och kutymen för samarbetet