Arkisto: läromaterial

Materiaali 2015

Filmkamraten

Walhalla rf och Finlandssvenskt filmcentrum rf har utvecklat ett nytt hjälpmedel för lärare som vill använda film i undervisningen. Filmkamraten är ett webbaserat verktyg som ger läraren hjälp med filmval och som framhäver hur man visar den valda filmen för klassen och hur man arbetar vidare med filmen efter att eleverna har sett den. Filmkamraten innehåller material vilka

Materiaali

Skolbio

Här hittar både lärare och elever information om hur klassen eller till och med hela skolan tillsammans kan gå på bio under skoltid. Söker du en film, läromaterial, teman eller information om filmer? Det hittar du här.

Materiaali 2012

Moderna Mediefamiljer

Materialhelheten Moderna Mediefamiljer riktar sig till professionella fostrare och andra som är verksamma med barn i åldersgruppen 6-8 år. Materialet är tänkt för t.ex. daghem, skolor, bibliotek, museer eller föräldraföreningar. Med hjälp av materialhelheten kan man ordna en Moderna Mediefamiljer-tillställning, ge bakgrundsfakta om barnens och hemmens medievardag, skolans och daghemmets roll samt om mediefostran i

Materiaali 2013

Nätlivet – Tre berättelseliknande lektioner i hur man använder nätet

Materialet innehåller tre modellektioner. Varje lektion bygger på en berättelse som anknyter till internet. Det narrativa sättet väcker känslor, vilket förstärker inlärningsupplevelsen. Filmerna kan laddas ner på Mediekunskapsskolan. Ifall det inte finns möjlighet att visa filmerna kan läraren läsa berättelsen högt i klassen. För filmen behövs en dator, en videoprojektor och högtalare. Eftersom diskussionen är

Materiaali 2013

Du bestämmer – undervisningsmaterial om integritetsskydd på webben

Materialet Du bestämmer är ett undervisningsmaterial med syfte att öka barn och ungas medvetenhet och kunskap om integritetsskydd på webben. Målet är att barn och unga i klassen tillsammans ska kunna diskutera och lösa uppgifter som synliggör konsekvenserna av vad de gör på nätet. Material baserar sig på det norska materialet Du bestämmer. Materialet är