Arkisto: kultur

Uutinen 16.4.2018

Ansökan för pilotprojektet Den nyfikna klassen öppnad

Undervisnings- och kulturministeriet söker kandidater för pilotprojektet Den nyfikna klassen. Inom ramen för pilotprojektet är det meningen att lärare, konstfostrare och elever ska samarbeta under lektionerna och under eftermiddagens hobbytimmar. Fram till den 24 april går det att ansöka om specialunderstöd för pilotprojekten samt för konst- och kulturhobbytimmarna i anslutning till skoldagen eller daghemsdagen. Läs

Uutinen 28.10.2015

Kvalitetspriset för kulturtidskrifter till Iso Numero

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har delat ut kvalitetspriset för kulturtidskrifter. Priset gick till Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rf:s tidskrift Iso Numero. Iso Numero är en gatukulturtidskrift som för första gången kom ut i Finland 2011. Merparten av Iso Numeros texter har handplockats ur finländska kulturtidskrifter.

Materiaali 2008

Medias bild av Afrika – övning i klassrummet

På FN:s sidor finns Övningar för klassrummet. Där hittar du övningen Medias bild av Afrika. Övningen är ett bra sätt att få igång samtal kring internationella frågor och för att höja på det mediekritiska tänkandet.

Materiaali 2011

Demokrati Nyckeln – Lärarens guide till demokratifostran

Demokrati Nyckeln utgiven av Finlands ungdomssamarbete Allians rf riktar sig till lärare och handledare inom demokratifostran. Hur behandla deltagande, påverkande, makt och politik med de unga? Demokrati Nyckeln ger dig nycklarna till det.

Materiaali 2011

Naturstigen

Naturstigen.fi har utarbetats för att öka kunskapen om den finländska och nordiska naturen bland skolelever. Den riktar sig i första hand till lärarna som ett ett hjälpmedel och komplement till de traditionella läromedlen i naturkunskap och biologi. Där återfinns naturfilmer, kortfilmer, foton och tilläggsmaterial – en naturens virtuella skattkammare. Naturstigen-projektet förverkligas som ett allmännyttigt, mångårigt

Materiaali 2012

Att resa över tid och rum – metodhandbok i kulturarvspedagogik och tidsresor

Kulturarvspedagogik och en av dess praktiska metoder, tidsresan, passar för alla åldrar. Tidsresa är en dramalek, där man leker in kulturhistoriska kunskaper och färdigheter. Pedagogens specialkunnande: Fantasi, inlevelseförmåga, intresserad av historia och samhälle. Utrymmen, redskap och material: Var tidsresan görs beror på temat: museum, hembygdsmuseum, en gammal byggnad eller annan lämlig kultumiljö samt nytillverkad eller

Materiaali 2012

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Dikter, verser, rim och ramsor inspirerar även de allra minsta. Metodhandboken bjuder på inspirerande texter, goda råd samt litteratur- och länktips för småbarnsordkonst och rimlek. Målgrupp: 0-5-åringar. Pedagogens specialkunnande: Intresse för ordkonst och språkstärkande verksamhet, erfarenhet av att leda småbarnsverksamhet. Utrymmen, redskap och material: Ett lugnt utrymme, mjukt sittunderlag: dynor, madrasser eller mattor, rekvisita: diktkort,