Källkritik på internet

Den här guidens syfte är att ge dig grundläggande verktyg och metoder för att du medvetet ska kunna hantera och bedöma de källor som du tar del av på nätet. I en vardag där alla kan publicera information via internet behöver du ställa dig frågor som: Är källan det den utger sig för att vara?

Expert på medier – medie- och informationskunnighet för högstadiet

handbok expert

Expert på medier – medie- och informationskunnighet i Lgr 11 är en handbok som ger förslag på hur lärare kan använda medier i undervisningen – och samtidigt stärka elevernas medie- och informationskunnighet. Handboken utgår från kursplanen för samhällskunskap i årskurs 9 (i Sverige) och är en samling av konkreta lektionsupplägg som gör det lättare att

Material för Tidningsveckan 2015

Med hjälp av tidningsveckans material kan man fokusera undervisningen på allt som har med nyheter att göra, som nyhetsvärdering, källkritik och bildanalys. Man kan använda lektionstips i många ämnen och för många olika tidningar. Materialen består av två delar: För yngre elever: Lektionsförslagen för de yngre till årets Tidningsvecka består av två delar: en basuppgift

Vad litar unga på webben på?

Enligt ungdomar i årskurs 7–9 är det viktigt att informationen på webben är pålitlig. Det framgår av undersökningen Vad litar unga på webben?, som TNS Gallup har gjort på uppdrag av Tidningarnas Förbund. De unga tror att betydelsen av pålitlig information på webben kommer att öka i framtiden. Undersökningen Vad litar unga på webben? är

Statens medieråd har skapat en mediepodd om ungas digitala liv

Statens medieråd (Sverige) lanserar podden ”Statens mediepodd” för att sprida kunskap om barns och ungas digitala liv. Statens medieråd är en svensk myndighet vars uppgift är att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. I stort sett alla svenska barn och unga använder nu internet. Allt fler och allt yngre tittar

Mondokio -redskapet för att behandla nyheter internationellt

Mondokio  – ”världens öga” på italienska – är en nätsida riktad till andra stadiets skolinstitutioner och unga i åldern 15-18 år. Tjänsten vill visa internationella nyheter ur flera perspektiv genom att behandla dem kritiskt och lära ut käll- och mediekritik. Genom att klicka på en nyhet på nätsidan visas i vilka delar av världen det har

Kolla Källan

kolla kallan

Sidan erbjuder praktiska tips till skolors arbete om källkritik, upphovsrätt och säker internetanvändning. Webbplatsens målgrupper är lärare och skolbibliotekarier.

Media Smart

smart

Media Smart är ett kostnadsfritt läromedel som riktar sig till barn i grundskolan. Syftet är att ge ett verktyg för att utveckla förmågan att förstå och tolka reklam och information på ett effektivt sätt. Detta för att skapa konstruktivt kritiskt granskande konsumenter.

Du bestämmer – undervisningsmaterial om integritetsskydd på webben

bestammer

Materialet Du bestämmer är ett undervisningsmaterial med syfte att öka barn och ungas medvetenhet och kunskap om integritetsskydd på webben. Målet är att barn och unga i klassen tillsammans ska kunna diskutera och lösa uppgifter som synliggör konsekvenserna av vad de gör på nätet. Material baserar sig på det norska materialet Du bestämmer. Materialet är

Värdegrunden – webbplats för värdegrundsfrågor i skolan

värdegrunden

Värdegrunden är en religiöst och politiskt obunden webbplats för värdegrundsfrågor i skolan. Hemsidan vänder sig till skolpersonal i grundskola och gymnasiet. Med hjälp av innehållet kan skolor och kommuner skapa en röd tråd i arbetet med livskunskap, mentorskap, projekt- och temafördjupningar, barnrättsdagen, FN-dagen och arbetet mot fördomar samt trakasserier. Lektionsbanken innhåller över 170 övningar. Under