Arkisto: intervju

Uutinen 19.12.2017

Unga och sociala medier i Vega Lördag

Sällskapet för mediefostran gav ut publikationen Unga och sociala medier i början av december. Materialet är producerat i samarbete med experterna Stefanie Sirén-Heikel och Kajsa Hytönen och är riktat till yrkespersoner som arbetar med barn och unga, och dess syfte är att ge en ökad kunskap kring mediekunskapsrelaterade frågor, samt diskutera och reflektera kring hur medielandskapet och

Materiaali

Göra skoltidning

Vad skall man göra för att starta en skoltidning? Mediekompass.se har gjort ett material för skoltidningsmakaren! ”Handfasta råd till dig som ska dra igång en skoltidning med eleverna! Vad ska man ska tänka på innan? Hur fördelar vi arbetet? Vilka olika slags texter finns det och hur arbetar vi fram dem? Samspelet mellan text, bild,