Arkisto: globalfostran

Materiaali

Samling av mediekunskap till grundskollärare

Vad är multilitteraticitet? Och vad menar man med ämnesintegration i undervisningen? Den nya läroplanen betonar vikten av att integrera elevernas vardagsliv och det som lärs samt att integrera olika ämnen. Mediefostran är ett utmärkt sätt att genomföra dessa saker till undervisningen. Ta reda på det här! Multilitteracitet är ett viktigt koncept i den nya läroplanen 2016 som

Materiaali 2015

10 globala fakta om läsförmåga

10 globala fakta om läsförmåga är ett tätt faktapaket i klartext om lässituationen i världen år 2015. Faktapaketet riktar sig till alla som är intresserade av hur läget kring läsförmågan ser ut. Läscentrums nya broschyr innehåller siffror och uppgifter om hur det står till med läsförmågan på olika håll i världen. Lukukeskus- Läscentrum är en

Uutinen 28.8.2014

Mondokio -redskapet för att behandla nyheter internationellt

Mondokio  – ”världens öga” på italienska – är en nätsida riktad till andra stadiets skolinstitutioner och unga i åldern 15-18 år. Tjänsten vill visa internationella nyheter ur flera perspektiv genom att behandla dem kritiskt och lära ut käll- och mediekritik. Genom att klicka på en nyhet på nätsidan visas i vilka delar av världen det har