Smocka är ett smakprov på arbetslivet

Mångmedialitet, fräscha idéer och kollektiv kunskap är några ord man kan använda för att beskriva Smockas redaktion. Under fem veckor bildade studenter från Arcada och Soc&kom en av Svenskfinlands största redaktioner där de producerade webb, tidning, radio och video. Sammanlagt deltog över 80 studenter i kurshelheten, tre årskurser som studerar journalistik vid Soc&kom och förstaårsstudenter

Projektet Enkelbiljett till Europa belönt på utbildningsfonden Kouras årliga gala

Projektet Enkelbiljett till Europa vann första pris i kategorin för aktualitets-, sport och nyhetsprogram på utbildningsfonden Kouras årliga gala. Arcadas online media-studenter Oliver Ström och Daniel Patty ansvarade för planeringen av programmets grafiska formgivning och utvecklingsarbete för webben. Projektet förverkligades i samarbete med Yle X3M och Yle Kioski. Enkelbiljett till Europa var en blanding av

Filmkamraten

Walhalla rf och Finlandssvenskt filmcentrum rf har utvecklat ett nytt hjälpmedel för lärare som vill använda film i undervisningen. Filmkamraten är ett webbaserat verktyg som ger läraren hjälp med filmval och som framhäver hur man visar den valda filmen för klassen och hur man arbetar vidare med filmen efter att eleverna har sett den. Filmkamraten innehåller material vilka

Walhalla

Walhalla är en filmbyrå som gör nordisk kvalitetsfilm känd i Finland. Walhalla är en allmännyttig förening som arbetar för nordisk film i hela Finland. Vi samarbetar bl.a. med filmfestivaler, kommuner och föreningar genom att visa nordisk film i olika sammanhang samt att på andra sätt sprida kunskap om nordisk film. Vår verksamhet riktar sig till

Skolbio

Här hittar både lärare och elever information om hur klassen eller till och med hela skolan tillsammans kan gå på bio under skoltid. Söker du en film, läromaterial, teman eller information om filmer? Det hittar du här.

DOKKINO-undervisningsmaterial

DOKKINO är ett rikstäckande dokumentärfilmevenemang för barn och ungdomar, och är en del av Helsingfors dokumentärfilmfestival DocPoint. DOKKINO tar högklassiga dokumentärfilmer till biografer landet runt. DOKKINO-helheten består av medie-, social- och konstfostran. En väsentlig del av DOKKINO är undervisningsmaterial, som hjälper lärare att behandla filmers teman i klassrummet. Materialet kan användas antingen förr eller efter

Svenska filminstitutets filmhandledningar

En filmhandledning är ett studiematerial som i första hand är avsedd för lärare men kan också passa elevarbeten. Filmhandledningarna presenterar filmens historia och ger en ingång till de ämnen och frågor som film behandlar eller ställer. På Svenska filminstitutets sida hittar du flere olika filmhandledningar för barn i olika åldrar.    

Webbutbildning i informationssäkerhet

Sveriges myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en interaktiv webbutbildning i informationssäkerhet för grundskolans årskurser 4 och 5. Barn och ungdomar hanterar idag mycket information och till stor del även digitalt. Användningen av internet, mobiltelefoner och sociala medier kryper också allt längre ned i åldrarna. MSB har tagit fram webbutbildningen Informationssäkerhetsskolan (ISA)

Min Natur

I Min Natur får eleven möjlighet att fundera över naturfenomen, miljöer och arter genom att skriva berättelser, fotografera, teckna och lösa mysterier. Tanken är att materialet skall aktivera den enskilda eleven och sporra till ett större intresse att röra sig i naturen. Eleven får möjlighet att uppfatta samband, mångfald och sin egen närmiljö. Vad händer

Moderna Mediefamiljer

Materialhelheten Moderna Mediefamiljer riktar sig till professionella fostrare och andra som är verksamma med barn i åldersgruppen 6-8 år. Materialet är tänkt för t.ex. daghem, skolor, bibliotek, museer eller föräldraföreningar. Med hjälp av materialhelheten kan man ordna en Moderna Mediefamiljer-tillställning, ge bakgrundsfakta om barnens och hemmens medievardag, skolans och daghemmets roll samt om mediefostran i

1 2