Arkisto: broschyr

Uutinen 10.8.2016

Hat och kränkningar på internet -broschyr nu också på arabiska, somaliska och engelska

Har du mött föräldrar som oroar sig för att deras barn ska råka ut för mobbning och hat på nätet? Nu finns det ett material som du kan tipsa dem om. Materialet tar fasta på det som våra forskningsrapporter visar: att många föräldrar upplever att det är svårt att prata med barnen om deras vardag

Materiaali 2016

Hat och kränkningar på internet – på arabiska, somaliska, engelska och svenska

Broschyren innehåller fakta om barns och ungas nätanvändning och om näthat, fem konkreta råd som hjälper föräldrar att prata med sina barn om deras digitala vardag och vart man kan vända sig om man behöver mer hjälp. Statens medieråds broschyr kring detta har översatts också från svenska till arabiska, somaliska och engelska. Ladda ner broschyren

Materiaali 2013

Nätverk och idéer till mediekunskap -broschyr

PDF-broschyr om mediekunskap i Finland. Producerad av Sällskapet för mediefostran. Fritt att skriva ut och dela ut. Man kan beställa en bunt broschyrer direkt från oss.

Materiaali 2013

Information om barns och ungas mänskliga rättigheter

Förverkligas dina rättigheter? Barnombudsmannens byrås har gett ut en ny broschyr som ger information om barns och ungas mänskliga rättigheter i Finland och om barnombudsmannens verksamhet. Broschyren berättar också om vilka rekommendationer FN har gett finska staten för att främja barnets rättigheter. Barnombudsmannen anser att det för barnens liv i Finland behövs mer vuxennärvaro och