Arkisto: bokproduktion

Julkaisu 7.8.2014

Se, läs, lär & gör – Media! Processen från idé till bok

I dagens samhälle är det ytterst viktigt för både ung och gammal att vara kritiskt mediekompetent. Mediafostran är en obligatorisk del av varje grundskolas läroplan, men i många fall är inte den medieundervisning skolan erbjuder tillräcklig. Som slutproduktion i Arcada har jag skrivit och ihopsatt en informativ bok i media med målgruppen barn och ungdomar.