Arkisto: bildkonst

Materiaali

Mediekonst fostrar! -webbplats

Webbtjänsten Mediekonst fostrar! svarar mot lärarnas behov av välplanerat läromedel i konst- och mediefostran för barn och ungdomar. Syftet är att stöda lärarnas arbete genom att producera undervisningsmaterial för arbetet med barn i olika åldrar. Mediekonsten ifrågasätter ofta den konventionella mediebilden och fungerar väl till exempel i den grundläggande undervisningen i audiovisuellt berättande. AV-arkkis undervisningspaket och

Materiaali

DOKKINO-undervisningsmaterial

DOKKINO är ett rikstäckande dokumentärfilmevenemang för barn och ungdomar, och är en del av Helsingfors dokumentärfilmfestival DocPoint. DOKKINO tar högklassiga dokumentärfilmer till biografer landet runt. DOKKINO-helheten består av medie-, social- och konstfostran. En väsentlig del av DOKKINO är undervisningsmaterial, som hjälper lärare att behandla filmers teman i klassrummet. Materialet kan användas antingen förr eller efter