Arkisto: bildkonst

Uutinen 16.4.2018

Ansökan för pilotprojektet Den nyfikna klassen öppnad

Undervisnings- och kulturministeriet söker kandidater för pilotprojektet Den nyfikna klassen. Inom ramen för pilotprojektet är det meningen att lärare, konstfostrare och elever ska samarbeta under lektionerna och under eftermiddagens hobbytimmar. Fram till den 24 april går det att ansöka om specialunderstöd för pilotprojekten samt för konst- och kulturhobbytimmarna i anslutning till skoldagen eller daghemsdagen. Läs

Materiaali

Mediekonst fostrar! -webbplats

Webbtjänsten Mediekonst fostrar! svarar mot lärarnas behov av välplanerat läromedel i konst- och mediefostran för barn och ungdomar. Syftet är att stöda lärarnas arbete genom att producera undervisningsmaterial för arbetet med barn i olika åldrar. Mediekonsten ifrågasätter ofta den konventionella mediebilden och fungerar väl till exempel i den grundläggande undervisningen i audiovisuellt berättande. AV-arkkis undervisningspaket och

Materiaali

DOKKINO-undervisningsmaterial

DOKKINO är ett rikstäckande dokumentärfilmevenemang för barn och ungdomar, och är en del av Helsingfors dokumentärfilmfestival DocPoint. DOKKINO tar högklassiga dokumentärfilmer till biografer landet runt. DOKKINO-helheten består av medie-, social- och konstfostran. En väsentlig del av DOKKINO är undervisningsmaterial, som hjälper lärare att behandla filmers teman i klassrummet. Materialet kan användas antingen förr eller efter