Arkisto: bild

Materiaali 2017

Propaganda och bilders makt -skolmaterial

  Falska nyheter, vinklade budskap och propaganda blir allt vanligare. Ofta byggs trovärdigheten upp med hjälp av bild och film. Statens medieråd har tagit fram ett skolmaterial som ska stärka barns och ungas ”visuella läskunnighet”, värna demokratin och bidra till att förebygga våldsbejakande extremism. Materialet riktar sig till mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Med en mobil

Materiaali 2016

Bildkort Familjeliv, små barn och medier

Familjeliv, små barn och medier är ett pedagogiskt material som ska användas av BVC-personal i samtal med föräldrar och föräldragrupper. Materialet består av 13 illustrationer som visar vanliga situationer kring små barn (0-5 år) och deras medieanvändning. Vardera bild kan fungera som underlag för samtal och diskussion. Bilderna i Pdf-filen kan skrivas ut och användas

Materiaali 2015

Hur kan man behandla flyktingfrågan, rasism, konfliktnyheter och hatprat med barn och unga?

Sällskapet för mediefostran har sammanställt olika mediakunskapsmaterial som ett stöd till vuxna som vill behandla aktuella sociala och samhälleliga fenomen med barn och unga. Samlingen består av material som ger verktyg till behandlingen av samhällsfrågor som diskuteras aktivt i media just nu, särskilt frågor kring flyktingar, rasism, konfliktnyheter och hatprat. Materialsamlingen erbjuder till exempel film-, spel- och bildkunskapliga

Materiaali

Historiska tidningsbiblioteket

Nationalbiblioteket har digitaliserat tidningar som utkommit i Finland 1771-1910. Genom att bekanta Dig med gamla tidningar får Du en inblick i Finlands historia och gårdagens Finland.  

Materiaali

Tidningen i skolan

Verksamheten Tidningen i skolan upprätthålls av Svensk Presstjänst (SPT). Målsättningen med verksamheten är att stimulera användningen av dagstidningar i undervisningen på alla stadier. Därmed får även sådana elever som inte har en svensk tidning hemma eller har ett bristande intresse, kontakt med de finlandssvenska dagstidningarna. Tidningen i skolan vill genom sin verksamhet också främja den

Materiaali

Vetamix

Vetamix är en webbplats med innehåll som kan användas i undervisning. På Vetamix hittar du material av olika format, huvudsakligen ljud- och videoinslag från YLEs stora arkiv men även bilder som du kan använda som det passar dig och din undervisning bäst.

Materiaali 2008

Medias bild av Afrika – övning i klassrummet

På FN:s sidor finns Övningar för klassrummet. Där hittar du övningen Medias bild av Afrika. Övningen är ett bra sätt att få igång samtal kring internationella frågor och för att höja på det mediekritiska tänkandet.

Materiaali

Världsbilder

Tidningarnas förbund har i samband med dagstidningsveckan publicerat material på 10 olika nyhetsbilder, vars namn är Världsbilder – 10 bilder, 10 berättelser. Bilderna stöds av korta bakgrundshistorier direkt från platsen där fotografiet tagits. Fotografen beskriver om de känslor och upplevelser, som situationen har väckt. Berättelserna är en bra grund för att tolka och läsa bilden.

Materiaali 2011

Sida för sida

Häftet innehåller dels mängder av skojiga, tidningsrelaterade uppgifter som enkelt kan kopieras till eleverna, och dels en mängd tips för lärare hur man kan använda dagstidningen i sin undervisning. Häftet har två delar, den första med uppgifter för eleverna, den andra med tips riktade till läraren. Speciellt avsedd för åk 1-6, men är lämpliga även

Materiaali 2012

Media Smart

Media Smart är ett kostnadsfritt läromedel som riktar sig till barn i grundskolan. Syftet är att ge ett verktyg för att utveckla förmågan att förstå och tolka reklam och information på ett effektivt sätt. Detta för att skapa konstruktivt kritiskt granskande konsumenter.

1 2