Arkisto: bibliotek

Materiaali 2017

MIK för mig – digitalt material om källkritik

Statens medieråd har tagit fram ett digitalt verktyg, MIK för mig, fyllt med diskussionsfrågor, övningar och färdiga lektionspaket om källkritik, vinklade budskap och relationer på nätet. Materialet riktar sig till lärare i grundskolan och på gymnasiet samt till bibliotekarier och innehåller övningar om allt från näthat och sociala medier till anonymitet, konspirationsteorier och reklam på

Uutinen 8.9.2016

Det stora läsäventyret börjar snart!

Läscentrum och Barnboksinstitutet organiserar ett stort Läsäventyr under jubileumsåret 2017. Målgrupp för projektet är barn, ungdomar och familjer, samt de som arbetar med de här grupperna. Läsäventyret görs i samarbete med skolor, bibliotek, förlag, aktörer på det kulturella fältet och organisationer. Det ordnas evenemang, utställningar, läskampanjer och tävlingar för barn och ungdomar. Läs mer här.  Det

Uutinen 13.4.2015

En ny publikation av Sällskapet för mediefostran om regionalt samarbete inom mediekunskapsfältet

Pubikationen ”God praxis inom regionalt mediekunskapssamarbete – steg till ett lyckat samarbete” (på finska: Alueellisen mediakasvatusyhteistyön hyvät käytänteet – askelia onnistuneeseen yhteistyöhön -opas) erbjuder konkreta verktyg och tips åt lärare, ungdomsarbetare, biblioteksarbetare, mediefostrare, utbildare och projektarbetare med ett intresse att utveckla det regionala mediekunskapsarbetet. Boken handleder i hur ett mediekunskapsnätverk kan byggas upp och stödas

Materiaali 2012

Biblioteksfostran och mediefostran – en blick på samarbetet mellan bibliotek och skola

Samarbetet mellan skolor och bibliotek har en lång och gedigen tradition. En del av samarbetet har finslipats till en fungerande och viktig basservice, med vars hjälp man stöder utvecklingen av läsförmågan och väckandet av läsglädje. Man instruerar också elever i att utnyttja bibliotekens tjänster och i att finna kunskap. Omfattningen av och kutymen för samarbetet

Materiaali 2012

Att resa över tid och rum – metodhandbok i kulturarvspedagogik och tidsresor

Kulturarvspedagogik och en av dess praktiska metoder, tidsresan, passar för alla åldrar. Tidsresa är en dramalek, där man leker in kulturhistoriska kunskaper och färdigheter. Pedagogens specialkunnande: Fantasi, inlevelseförmåga, intresserad av historia och samhälle. Utrymmen, redskap och material: Var tidsresan görs beror på temat: museum, hembygdsmuseum, en gammal byggnad eller annan lämlig kultumiljö samt nytillverkad eller