Publikationsserie

Sällskapet för mediefostran har en egen publikationsserie ”Sällskapet för mediefostrans publikationer”. I serien publiceras verk som berör aktuella teman inom mediekunnighet och barn och ungas mediekultur. Utöver detta publicerar föerningen även raporter och broschyrer. Bekanta dig med publikationerna här. Tryckta verk kan man fråga efter via epost mediakasvatus(a)mediakasvatus.fi

Unga och sociala medier

Kajsa Hytönen och Stefane Sirén-Heikel 2017

Olika mediemiljöer, i synnerhet sociala medier är en integrerad och naturlig del av barns och ungas liv. Syftet med detta material är att stärka kunskapsbasen och förståelsen av ungas medieverklighet, speciellt i relation till digitala miljöer och ...