Medlemskap

Om något blev oklart är det bara att kontakta mediakasvatus(a)mediakasvatus.fi eller ringa 050 501 7330.

 


 

Vem kan ansluta sig till Sällskapet för mediefostran?

Sällskapet för mediefostran har personmedlemmar, studerandemedlemmar samt kollektivmedlemmar. Vem som helst som är intresserad av mediefostran kan ansluta sig till sällskapet. Som personmedlemmar har vi bl.a. lärare, ungdomsarbetare, bibliotekarier, arbetare från kultur-, social, och mediebranschen. Kollektivmedlemmar är bl.a. filmcentrum, företag, media förbund, företag samt andra organisationer inom branschen. Medlemmarna har rätt att medverka i sällskapets beslutsfattande, framföra sina egna idéer, delta i diskussioner kring mediefostran på medlemmarnas egna forum och nätverka med experter. Medlemsförmånerna utvecklas hela tiden.

Till toppen av sidan.


 

Hur ansöker jag om medlemskap?

Du ansöker om medlemskap med en elektronisk formulär.

Vi skickar en bekräftelse till den sökande om att vi mottagit ansökan. Medlemmarna godkänns på följande styrelsemöte, varefter vi skickar information om hur man betalar sin medlemsavgift och allmän information om att vara medlem i Sällskapet för mediefostran.

Till toppen av sidan.


 

Regler för medlemskap

Varje medlem har rätt att:

  • idka bestämmanderätt på möten samt ställa upp till förtroendeuppdrag
  • få information om sällskapets aktiviteter
  • föra fram idéer använda förbundets medlemsförmåner
  • erbjuda sina material och produktioner till sällskapets användning

Det är vars och ens plikt att betala sin medlemsavgift i tid och följa föreningens regler och icke harma föreningen genom egen aktion.

Sällskapet kräver en avgift av sina medlemmar för att kunna utveckla och upprätthålla sina tjänster. Medlemsavgifterna används bl.a. till publikationer. Summan för medlemsavgiften bestäms varje år på vårmötet.

En medlem har rätt att avgå från föreningen genom att meddela om detta per e-post till mediakasvatus(a)mediakasvatus.fi. Styrelsen behandlar din ansökan på nästa möte.

Styrelsen har rätt att skilja en medlem från föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift. Om medlemmen vill ansöka om befrielse från medlemsavgiften för en utsatt tid måste det göras skriftligen till styrelsen.

Se regler för medlemskap på svenska här.

Till toppen av sidan.


 

Hur gynnar medlemskapet mig?

Sällskapet för mediefostran är en ung förening som erbjuder sina medlemmar möjligheter att påverka och handla. Vi bjuder våra medlemmar till olika evenemang och diskussioner för att främja mediefostran. Vi sänder våra medlemmar ett nyhetsbrev, som informerar om evenemang, nyheter och forskning inom området.

Till toppen av sidan.


 

Medlemsavgiftens summa

Sällskapet kräver en avgift av sina medlemmar för att kunna utveckla och upprätthålla sina tjänster. Medlemsavgifterna används bl.a. till publikationer. Summan för medlemsavgiften bestäms varje år på vårmötet. Medlemsavgifterna för år 2016 är följande:

Medlem: 25 euro
Studerande (reducerad avgift): 7 euro
Organisation: 100 euro

Till toppen av sidan.


 

Hur betalar jag min medlemsavgift?

Efter årsmötet skickar vi en räkning per post. Har du frågor gällande faktureringen kan du ta kontakt med mediakasvatus(a)mediakasvatus.fi.

Obs! Om någon annan än medlemmen själv betalar medlemsavgiften (t.ex. staden, kommunen, arbetsgivaren), ber vi er vänligen att meddela detta per e-post till mediakasvatus(a)mediakasvatus.fi. I e-posten bör man ange medlemmens namn samt betalarens namn. På detta sätt undviker vi oklarheter i kontobehandlingen.

Till toppen av sidan.


 

Medlemsavgift för kollektivmedlemmar

En förening, ett företag, en organisation eller ett läroverk, som vill främja mediefostran kan ansluta sig till Sällskapet för mediefostran. Kollektiva medlemmar kan stöda verksamheten med den summa de önskar, dock minst med 100 euro.

Medlemsavgiften täcker den personal på arbetsplatsen som har att göra med mediefostran. Det vill säga den personen/personer som mottar nyhetsbrevet och som är i kontakt med eller samarbetar med Sällskapet för mediefostran.

Till toppen av sidan.


 

Medlemsavgift för studeranden

Studerande har en reducerad avgift. Meddela oss så studietiden tagit slut till mediakasvatus(a)mediakasvatus.fi. Vi flyttar era uppgifter till personmedlemsregistret.

Till toppen av sidan.


 

Hur vet jag om jag betalat min medlemsavgift?

Det lönar sig att skriva ett ut ett kvitto då du betalat din medlemsavgift. Om du önskar kan vi kolla upp betalningen, ta då kontakt med mediakasvatus(a)mediakasvatus.fi.

Till toppen av sidan.


 

Vad händer om man inte betalar sin medlemsavgift?

Vi kollar listan på betalda medlemsavgifter regelbundet. Vi påminner om obetalda avgifter. Om en medlem lämnar sin avgift obetald trots påminnelser avlägsnar vi personen från medlemsregistret och postningslistan.

Till toppen av sidan.


 

Vad gör jag om jag vill avgå från sällskapet och sluta mitt medlemskap?

Det räcker att du meddelar oss via e-post eller brev. Styrelsen behandlar din ansökan på följande möte.
Efter mötet tar vi bort dina uppgifter från medlemsregistret.

 

Vi tar gärna emot synpunkter, förslag och önskemål som rör föreningens verksamhet.
Sällskapet för mediefostran utvecklas konstant och vår verksamhet håller bara på att ta form. Nu har du en bra chans att komma med och påverka!

Till toppen av sidan.