Kollektiva medlemmar

Kollektivmedlemmarna är en viktig del av Sällskapet för mediefostrans verksamhet. Medlemmarna kan delta i sällskapets evenemang och beslutsfattande. Kollektivmedlemmar sitter också med föreningens styrelse.

Avgiften för kollektivmedlemmar är minst 100 euro. Kollektivmedlemmar kan stöda föreningen med en större summa.

Tillsammans med kollektivmedlemmarna:

  • produceras gemensamma evenemang
  • publiceras t.ex. broschyrer
  • tas ställning för att främja mediefostran
  • diskuteras och förhandlas om främjandet av mediefostran
  • sprids kunskap och information om mediefostran

Anslut dig som kollektivmedlem här. Lista på kollektivmedlemmar finns på finska här.