Historik

Sällskapet för Mediefostran / Mediakasvatusseura grundades 10.8.2005 vid Jyväskylä universitet. Föreningen samlar ihop aktörer på mediebranschen, som jobbar med barn och unga. Vi organiserar evenemang, tar initiativ för att främja mediekunnighet, gör ställningstaganden, följer med mediedebatten, publicerar forskningar och publikationer, informerar och knyter internationella kontakter. Målet med mediekunnighet är att öka på mediekompetensen hos människor i alla åldrar.

TIDIGARE ORDFÖRANDEN

  • docent Sirkku Kotilainen, Jyväskylä/Åbo Universitet (2006-2008)
  • doktor Sara Sintonen, Helsingfors Universitet (2008)
  • forskare, doktor Reijo Kupiainen, Tammerfors Universitet (2009-2010)
  • doktor Ritva-Sini Merilampi (2011-2012)
  • doktor Olli Vesterinen (2013-2014)
  • licensiat Tiina Salmio (2015-)

Tillbaka.