FAQ

På denna sida hittar du svar till frågor vi oftast får. Ifall du inte hittar svar på din fråga här kan du skicka din fråga via Respons-blanketten längst ner på sidan eller genom att kontakta oss på mediakasvatus(a)mediakasvatus.fi.

Mediekunskap

Allmänt

Nätsidan

Annat


Mediekunskap

Vad är mediekunskap och varför borde det intressera mig?

Mediekunskap är ett tvärvetenskapligt forsknings- och undervisningsområde som ligger någonstans mellan pedagogik och kommunikationsvetenskap där man lär sig upptäcka och betrakta mediers inverkan och betydelser för individer och samhällen. Mediekunskapsrelaterad forskning bedrivs inom flera vetenskapsbranscher, både mång- och tvärvetenskapligt. Praktisk mediekunskap går att koppla till flera av de ämnen som undervisas i skolan.

Utöver att vara vetenskap och undervisning är mediekunskap också en del av alla fostrares arbetsinsats i att stöda barns, ungas – och även vuxnas – mediekritiskhet. Detta görs i skolor, hem, bibliotek, på nätet. Att lära ut mediekunnighet är en del av skolornas läroplan, men rollen som mediefostrare faller på alla samhällsgrupper. Mediekritiskhet och mediekunnighet är medborgarfärdigheter och kräver ständig utveckling och uppföljning. Mediekunskap.fi strävar efter att erbjuda alla sämhällsgrupper information och stöd i denna process.

 

Jag vill höra om mediekunskapsrelaterade evenemang och nyheter. Hur skall jag gå till väga?

Beställ på vårt nyhetsbrev! Du får ett kompakt paket om allt som händer på mediekunskapsfältet en gång i månaden – på svenska eller finska. Ifall du har fler frågor om våra nyhetsbrev kan du kontakta oss på mediakasvatus(a)mediakasvatus.fi.

Tillbaka


 

Allmänt

Hur väljs styrelsen för Sällskapet för mediefostran?

Styrelsen för Sällskapet för mediefostran väljs av årsmötet. Valutskottet, vars uppsättning beror på den aktuella styrelsen, förbereder ett förslag inför årsmötet. Förslag på nya styrelsemedlemmar kan skickas till mediakasvatus(a)mediakasvatus.fi. Det rekommenderas att intresseanmälningar sker senast i november i och med att årsmötet ofta organiseras i februari. Styrelsemedlemmar väljs genom att beakta bl.a. verksamhetens nationella utspridning, mångsidig representation av yrkesgrupper samt tvåspråkighet.

 

Vad är Sällskapet för mediefostran?

Sällskapet för mediefostran är en icke vinstbringande, tvåspråkig, nationell förening som erbjuder en gemensam plattform för personer som arbetar med eller har ett intresse för mediekunskap. Sällskapet grundades i Jyväskylä år 2005 men är numer stationerad i Helsingfors. Sällskapets medlemsantal ökar ständigt och organisationens ställning på mediekunskapsfältet är stark och stadig.

 

Vem är med i styrelsen och varför?

Styrelsens medlemmar finns listade på Sällskapets presentationssida. I valet av uppsättningen beaktas tvåspråkighet, regionala perspektiv och – representation, fördelningen mellan forskare och fältet samt kollektivmedlemmar. En stor del av styrelsemedlemmarna representerar kollektivmedlemmar. Styrelsen är ett mångröstat och demokratiskt organ som strävar efter att fungera som en stark röst för hela mediekunskapsfältet.

Tillbaka


 

Nätsidan

Vad för slags innehåll får jag skicka till administratörerna?

Alla nyheter som berör mediekunskap aktörer inom fältet publicerar vi mer än gärna. Detsamma gäller information om nya tjänster, material, evenemang, workshopar, seminarier och utbildningar. En del av innehållet plockas också in i vårt månatliga nyhetsbrev. Också mer generella evenemang, nyheter och rapporter om medier är välkomna.

Mediekunskap.fi är en plattform där Finlands upphovsrättsliga lagar är gällande. Allt material du skickar oss måste du ha rätt att sprida. Låna inte andras material utan tillstånd – är du osäker här är det bättre att kolla en gång till. Till exempel när det kommer till bilder måste du ha tillstånd av personerna på fotot innan det publiceras.

 

Det fattas viktig information på era hemsidor, men blanketten för feedback fungerar inte. Vad gör jag nu?

Ifall du hittar brister på nätsidan eller felaktig information kan du ge feedback genom vår elektroniska blankett.

 

Jag har ett tekniskt problem. Vem skall jag kontakta?

Tekniska problem kan ibland ha med webbläsaren att göra. Ifall problemen inte löser sig med byte av webbläsare (Moxilla FIrefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari…) kontakta oss.

Tillbaka


 

Annat

Jag jobbar för XX som är kollektivmedlem i Sällskapet. Om jag vill få medlemspost, måste jag då registrera mig som personmedlem?

Det behöver du inte. Alla som arbetar för en instans som är kollektivmedlem är berättigade att få medlemspost. Du kan be kontaktpersonen hos din arbetsgivare att vidarebefodra all medlemspost. Du kan också beställa våra andra nyhetsbrev här.

Tillbaka